Zdrowie człowieka jako przedmiot ochrony prawnej przy przestępstwie spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu z art. 156 k.k.

Zdrowie człowieka to jedno z najważniejszych i najwyższych dóbr osobistych człowieka. Z uwagi na to, przepisy prawa regulują kwestię spowodowania uszczerbku na zdrowiu. Lekarz, który naraził człowieka na uszczerbek na zdrowiu zostaje pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Jednakże kara jest zależna od tego jak ciężki jest uszczerbek na zdrowiu – czyli jak duży nastąpił stopień ingerencji w integralność ciała pokrzywdzonego pacjenta.

Przedmiotem niniejszego artykułu będzie scharakteryzowanie dobra pacjenta jakim jest jego zdrowie.

Artykuł 156 Kodeksu Karnego (dalej: KK) stanowi, iż:

1. Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci:

1) pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia,

2) innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§  2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§  3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Jak wynika z powyższego Kodeks Karny nie wyjaśnia pojęcia zdrowia człowieka, z uwagi na to zdefiniowaniem tego pojęcia zajęła się doktryna prawa oraz Sądy.

Zdrowie człowieka rozumiane jest jako prawidłowość procesów fizjologicznych. Związane jest to również z wydolnością człowieka do działania i wypełniania powierzonych mu funkcji i obowiązków – zarówno społecznych jak też prywatnych i rodzinnych. Człowiek, który z jakichkolwiek powodów jest pozbawiony zdrowia nie może należycie wypełniać swoich obowiązków.

Nad pojęciem zdrowia człowieka pochylił się Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu z dnia 28 maja 1997 r., w sprawie o sygn. akt K 26/96 i wskazał, iż „gwarancje prawidłowego rozwoju, a także uzyskania i zachowania normalnej kondycji psychofizycznej, właściwej dla danego wieku rozwojowego (etapu życia). Bez względu na to, jak wiele czynników uzna się za istotne z punktu widzenia owej kondycji, nie ulega wątpliwości, iż obejmuje ona pewien optymalny, z punktu widzenia procesów życiowych, stan organizmu danej osoby, zarówno w aspekcie funkcji fizjologicznych, jak i psychicznych. Stan taki można utożsamić z pojęciem zdrowia psychofizycznego”.

Zdrowie człowieka pozostaje jedną z jego najwyższych wartości, niezależnie od wieku, pochodzenia, koloru skóry, pozycji zawodowej czy rodzinnej czy prezentowanych poglądów czy wartości.

Ochrona dobra jakim jest zdrowie zapewniona jest już na poziomie konstytucyjnym, ponieważ art. 68 Konstytucji RP stanowi, iżkażdy ma prawo do ochrony zdrowia”. Zgodnie ze stanowiskiem doktryny ochrona zdrowia nie może sprowadzać się tylko do zapewnienia podstawowych funkcji biologicznych w minimalnym zakresie, czyli niezbędnych do egzystencji człowieka. Powinna ona zapewniać co najmniej prawidłowy rozwój człowieka i zachowanie kondycji psychofizycznej na właściwym poziomie.

W tym miejscu warto wskazać, iż Kodeks Krany, pomimo tego, iż nie zdefiniuje pojęcia zdrowia wyróżnia 3 rodzaje uszczerbku na zdrowiu :

 1. Ciężki – 156 § 1 K.K.

 2. Średni – 157 § 1 K.K.

 3. Lekki – 157 § 2 K.K.

Powyższa klasyfikacja jest dokonana ze względu na kryterium stopnia społecznej szkodliwości spowodowania poszczególnych skutków dla zdrowia pokrzywdzonego pacjenta.

Z uwagi na to, iż zdrowie człowieka to jedna z najwyższych wartości, jaką człowiek dysponuje, podlega ono ochronie prawnej. Osoba, która dopuściła się przestępstwa spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu człowieka może zostać pociągnięta do odpowiedzialności karnej, ponieważ naraziła zdrowie człowieka. Sankcja za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu człowieka jest kierowana również do lekarza, gdyż pacjent, decydując się na leczenie powierza mu swoje zdrowie.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk oraz Aplikant Adwokacki Edyta Szewczyk

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. 22 629 00 36

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Zdrowie człowieka jako przedmiot ochrony prawnej przy przestępstwie spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu z art. 156 k.k.

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Waszą prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


trzy + 1 =