Wojewódzka Komisja ds Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

W dniu 1 stycznia 2012 r. powołano szesnaście wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, które orzekają czy doszło do błędów medycznych. Rozwiązanie takie miało na celu usprawnienie i skrócenie procedury uzyskiwania przez pacjentów odszkodowań. W następnych artykułach opiszę szczegółowo postępowanie przed wojewódzkimi komisjami, natomiast poniżej przedstawię istotę wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.

Komisja to organ, który działa przy każdym Urzędzie Wojewódzkim. W jej skład wchodzi 14 członków. Ośmiu kandydatów jest wybieranych spośród środowiska lekarzy, pielęgniarek, położnych oraz adwokatów i radców prawnych. Pozostałych 6 członków wybiera wojewoda spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe działające na rzecz praw pacjentów.

Wojewódzkie komisje ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, zwane dalej Komisjami są odstępstwem od zasady sądowej ochrony praw osób poszkodowanych. Jednocześnie Komisje, tak jak sądy wydają orzeczenia, które wiążą strony.

Należy się zastanowić dlaczego warto udać się ze swoją sprawą do Komisji.

Trzeba zacząć od tego, iż najpoważniejszą przeszkodą, jaką napotyka poszkodowany w postępowaniu sadowym jest wymóg wykazania winy sprawcy szkody. Tradycyjny, sądowy reżim odpowiedzialności odszkodowawczej nie chroni w sposób dostateczny pacjenta, który doznał szkody w związku z udzielaniem mu świadczeń zdrowotnych. Tymczasem występując z wnioskiem do Komisji nie trzeba udowadniać zawinienia lekarza.

Mając na uwadze istniejące trudności w dochodzeniu swoich praw przez pacjentów, ustawą z 2012 r. wprowadzono nowy model pozasądowego dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku zdarzeń medycznych. Sposób ten dotyczy tylko szkód wyrządzonych pacjentowi w szpitalu w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, zwanych świadczeniami szpitalnymi.

Oznacza to, iż pacjent, który leczył się w zwykłej przychodni nie ma możliwości wystąpienia z wnioskiem do Komisji.

Pacjent może wystąpić do Komisji tylko w przypadku, gdy doszło do zdarzenia medycznego.

Zgodnie z ustawą za zdarzenie medyczne należy uznać zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta albo śmierć pacjenta, które są skutkiem niezgodnych z wiedzą medyczną:

– diagnozy, jeśli spowodowała niewłaściwe leczenie albo opóźnienie właściwego leczenia,

– leczenia, w tym przeprowadzenia operacji,

– zastosowania produktu albo wyrobu leczniczego.

Aby stwierdzić, że doszło do zdarzenia medycznego muszą być spełnione łącznie następujące przesłanki:

1. przyczyna, czyli zdarzenie, które wyrządziło szkodę ( niewłaściwa diagnoza, leczenie lub zastosowanie produktu leczniczego.)

2. skutek, czyli szkoda, która ma charakter majątkowy bądź krzywda, czyli np. cierpienie pacjenta.

3. podstawa odpowiedzialności, czyli uznanie, że działanie, które doprowadziło do wystąpienia szkody było niezgodne z aktualną wiedzą medyczną.

Podkreślenia wymaga fakt, iż pacjent ma prawo wyboru pomiędzy wystąpieniem z pozwem do Sądu albo z wnioskiem do Komisji, która orzeka czy doszło do zdarzenia medycznego, czy też nie.

Występując z wnioskiem do Komisji nie trzeba wykazywać winy lekarza, który wyrządził szkodę. Dzięki temu następuje zmniejszenie ryzyka procesowego poszkodowanego z uwagi na fakt, iż zbędne jest dokonywanie ocen, czy w danym przypadku sprawca szkody zawinił.

Ponadto postępowanie przed Komisją jest nakierowane na efektywność. Poszkodowany w założeniu ma uzyskać odszkodowanie lub zadośćuczynienie w jak najkrótszym czasie, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. W ustawie przewidziano, iż od momentu złożenia wniosku do Komisji do chwili wydania orzeczenia może upłynąć maksymalnie 4 miesiące. W porównaniu do trwających nawet kilka lat procesów sądowych jest to z pewnością rozstrzygnięcie bardzo pozytywne dla pacjenta.

Składając wniosek do Komisji należy uiścić na konto właściwego Urzędu Wojewódzkiego, w okręgu którego siedzibę ma szpital, opłatę w wysokości 200 zł.

Zaletami postępowania przed Komisją są m.in. niskie koszty ( opłata 200 zł), szybkość postępowania ( maksymalnie 4 miesiące). Jednocześnie nie trzeba wykazywać zawinienia lekarza, co zazwyczaj jest najtrudniejszym elementem procesu.

Jeżeli Komisja orzeknie, iż doszło do zdarzenia medycznego Ubezpieczyciel albo szpital mogą złożyć nam propozycję kwoty odszkodowania. Jeżeli nie złożą takiej propozycji w ciągu 30 dni od otrzymania prawomocnego orzeczenia będą zobowiązani do wypłaty sumy wskazanej w złożonym przez nas do Komisji wniosku. Podkreślić trzeba, że w przypadku śmierci pacjenta możemy żądać maksymalnie kwoty 300 tysięcy złotych, a w pozostałych przypadkach kwoty 100 tysięcy złotych.

Po zakończeniu postępowania przed Komisją możemy zaakceptować propozycję kwoty wskazanej przez Ubezpieczyciela i wtedy zrzekamy się również wszelkich roszczeń w zakresie szkód, które ujawniły się do dnia złożenia wniosku.

Jeżeli nie satysfakcjonuje nas kwota przedstawiona przez Ubezpieczyciela możemy złożyć pozew do Sądu. W takim wypadku orzeczenie Komisji, w którym wskazano, iż doszło do zdarzenia medycznego ułatwia nam bardzo postępowanie dowodowe w Sądzie, co jest z pewnością ogromną zaletą postępowania przed Komisją.

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Wojewódzka Komisja ds Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Wasza prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


trzy − 2 =