Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego do Wojewódzkiej Komisji ds Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Postępowanie przed Komisją może zostać wszczęte tylko na wniosek osoby uprawnionej. W artykule zatytułowanym ,,Wojewódzka Komisja ds Orzekania o Zdarzeniach Medycznych” opisałam instytucję Komisji, natomiast poniżej opiszę na co należy zwrócić uwagę składając wniosek do Komisji, aby został on rozpoznany. Od chwili złożenia do Wojewódzkiej Komisji kompletnego wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego biegnie bowiem czteromiesięczny termin na jego rozpatrzenie.

Ważne jest, aby wniosek ten spełniał wszystkie wymogi formalne, gdyż w przeciwnym razie Komisja zwróci go bez wzywania do uzupełnienia braków. Poniższy artykuł ma na celu wykazanie jakie przesłanki spowodują zwrot wniosku złożonego do Komisji oraz zawiera praktyczne wskazówki jak napisać poprawny wniosek.

Do przesłanek negatywnych, które spowodują zwrot wniosku należy:

1. złożenie wniosku dotyczącego zdarzenia sprzed 1 stycznia 2012 r.

Komisja może przeprowadzić postępowanie tylko wtedy, gdy zdarzenie miało miejsce w całości po 1 stycznia 2012 r. Ważne jest to, iż zarówno przyczyna jak i skutek zdarzenia medycznego muszą wystąpić po tej dacie. Jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, gdy przykładowo przeprowadzono operację przed datą 1 stycznia 2012 r. , a skutek w postaci np. śmierci pacjenta po tej dacie, to nie można wystąpić z wnioskiem do Komisji.

2. złożenie wniosku do niewłaściwej miejscowo Komisji.

Wniosek powinien być wniesiony do właściwej ze względu na siedzibę szpitala Komisji znajdującej się przy poszczególnych Urzędach Wojewódzkich, jeżeli wniosek wniesiemy do niewłaściwej Komisji zostanie on zwrócony bez rozpatrzenia. Wynika to z art. 67d ust.5 ustawy o prawach pacjenta.

3. złożenie wniosku po upływie terminów ustawowych.

Wniosek wnosi się w terminie 1 roku od daty, gdy wnoszący wniosek dowiedział się o zakażeniu, uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia albo od czasu śmierci pacjenta, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 3 lata od chwili zaistnienia zdarzenia.

Co istotne, zgodnie z art. 67c ust.3 ustawy o prawach pacjenta w przypadku gdy zostanie złożony wniosek, a Komisja orzeknie o tym, iż doszło do zdarzenia medycznego pacjent ma możliwość nie przyjąć propozycji kwoty odszkodowania wskazaną przez Ubezpieczyciela. W takim przypadku można wystąpić z pozwem do sądu, a termin przedawnienia biegnie na nowo. Liczymy go wtedy od momentu złożenia oświadczenia, iż nie przyjmujemy propozycji Ubezpieczyciela.

Jednocześnie warto wspomnieć, że w przypadku śmierci pacjenta termin przedawnienia nie biegnie w trakcie prowadzonego postępowania spadkowego.

Oznacza to, iż jeżeli Jan Kowalski zmarł 15 maja 2013 r., a postępowanie spadkowe rozpoczęło się 30 czerwca 2013 r. i trwało do 30 sierpnia 2013 r. to termin przedawnienia nie będzie biegł w dalszym ciągu dopiero po zakończeniu postępowania spadkowego.

4. złożenie wniosku, który nie dotyczy świadczeń zdrowotnych udzielanych w szpitalu.

Podczas wstępnego badania wniosku Komisja ustala, czy zdarzenie ma miejsce w związku z udzielaniem świadczeń w szpitalu. Nie może to być żaden inny podmiot leczniczy tak jak np. przychodnia. Jeżeli Komisja stwierdzi, że przedmiotem wniosku są świadczenia pozaszpitalne Komisja zwraca wniosek bez rozpatrzenia.

5. złożenie wniosku mimo toczącego się postępowania cywilnego, karnego lub dyscyplinarnego osoby wykonującej zawód medyczny.

W przypadku stwierdzenia, iż toczy się postępowanie karne lub w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej osoby wykonującej zawód medyczny Komisja wydaje postanowienie o zawieszeniu toczącego się przed nią postępowania.

Natomiast, gdy odnośnie tego samego zdarzenia toczy się postępowanie cywilne, Komisja wyda postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.

6. złożenie wniosku niepodlegającego właściwości rzeczowej Komisji.

Wniosek pacjenta powinien wskazywać na kwestionowane postępowanie medyczne i zawierać zarzuty pod adresem podjętego przez szpital procesu leczenia ( niewłaściwej diagnozy, nieprawidłowo wykonanego zabiegu, zastosowanie niewłaściwego sposobu leczenia). Konieczne jest precyzyjne określenie żądania i treści zarzutów. Tym samym jeżeli wniosek zawiera skargę na nienależnie pobrane świadczenia, na zachowanie lekarza, czy też na fakt nieotrzymania świadczenia zdrowotnego poza kolejnością to nie może być rozpoznany przez Komisję, a więc nastąpi jego zwrot.

7. nienależyte opłacenie wniosku.

Opłata od wniosku jest stała i wynosi 200 zł. Należy ją wnieść na konto bankowe właściwego Urzędu Wojewódzkiego, czyli Urzędu, w okręgu którego swoją siedzibę ma szpital. Nienależycie opłacony wniosek Komisja zwraca bez wzywania do usunięcia braków. Podkreślić trzeba, iż nie ma możliwości zwolnienia z opłacenia wniosku.

Podsumowując, wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego rozpoczyna postępowanie przed Komisją. Postępowanie to ma na celu wyjaśnienie, czy na etapie leczenia doszło do działania szpitala niezgodnego z aktualną wiedzą medyczną oraz sztuką lekarską. Komisja musi się odnieść do wszystkich zarzutów sformułowanych we wniosku. Tym samym to wnioskodawca jest dysponentem zarzutów, może w każdej chwili wycofać wniosek, rozszerzyć albo ograniczyć liczbę zarzutów.

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego do Wojewódzkiej Komisji ds Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Wasza prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


× siedem = 7