Wniosek do Sądu o ukaranie szpitala za zwłokę w udostępnieniu dokumentacji medycznej

Pacjent i upoważnione przez niego osoby mają prawo żądać od szpitala lub innej placówki medycznej dostępu do dokumentacji medycznej.

Zgodnie z art.23 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta „Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych”.

Art. 26 wskazanej ustawy stanowi: „1. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta”. 

Ponadto udostępnienie dokumentacji podmiotom i organom uprawnionym powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, a w przypadku, gdy takie udostępnienie nie jest możliwe – odmowa udostępnia wymaga odpowiedniego, pisemnego uzasadnienia.

W tym artykule omówię Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 listopada 2012 roku (sygn. akt II OZ 958/12), w którym Sąd wskazał, że „obowiązek udostępniania pacjentowi dokumentacji medycznej ciąży na podmiocie udzielającym świadczeń zdrowotnych i podlega kontroli sprawowanej przez sądy administracyjne”.

We wskazanym wyżej postanowieniu Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie szpitala na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który wymierzył szpitalowi grzywnę w związku z nieprzekazaniem Sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w wysokości 2. 500 złotych. Sąd uznał bezczynność szpitala w zakresie udostępnienia dokumentacji medycznej za istotną, gdyż zwłoka szpitala w wykonaniu ustawowego obowiązku wynosiła prawie osiem miesięcy.

Ponadto Sąd I instancji (WSA) podkreślił, że możliwe jest wniesienie skargi do Sądu Administracyjnego na bezczynność podmiotu prowadzącego działalność szpitalną w zakresie niewydania pacjentowi dokumentacji medycznej.

Także Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że zakład opieki zdrowotnej jest zakładem administracyjnym, który w określonym zakresie wykonuje funkcje z zakresu administracji publicznej. Wobec wskazanego, stosunek prawny istniejący pomiędzy zakładem a pacjentem, w zakresie udostępniania pacjentowi dotyczącej go dokumentacji jest stosunkiem administracyjnoprawnym. Należy także zauważyć, że udostępnienie takiej dokumentacji następuje w drodze działania zakładu, które to działanie może być przedmiotem skargi do Sądu administracyjnego.

Podsumowując, pacjentowi przysługuje prawo wystąpienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o wymierzenie szpitalowi grzywny za zwłokę w udostępnieniu dokumentacji medycznej. Nie tylko ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także ustawa o zakładach opieki zdrowotnej nakłada na podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych obowiązek udostępniania pacjentowi dokumentacji. Taki obowiązek przewiduje art. 51 ust. 3 Konstytucji RP przyznający prawo dostępu każdego do dotyczących go urzędowych dokumentów oraz zbiorów danych.

Na zakończenie należy jeszcze raz podkreślić, że pomimo przysługujących pacjentowi możliwości wnoszenia skarg do Rzecznika Praw Pacjenta, przysługuje mu w dalszym ciągu prawo wyboru uprawnień z których będzie on korzystał. To od woli samego zainteresowanego będzie zależało, czy wniesie on skargę do Rzecznika, czy też wniesie skargę do Sądu administracyjnego w przedmiocie bezczynności podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk oraz Anita Janiszkiewicz

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. 22 629 00 36

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły i oznaczony tagami , , , , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Wniosek do Sądu o ukaranie szpitala za zwłokę w udostępnieniu dokumentacji medycznej

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Waszą prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


8 + osiem =