Przestępstwo spowodowania średniego oraz lekkiego uszczerbku na zdrowiu u pacjenta z art. 157 § 1 i § 2 k.k.

Popełniając błąd medyczny lekarz, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej za spowodowanie m.in. tzw. „średniego” lub „lekkiego uszczerbku na zdrowiu” z art. 157 k.k. Jak stanowi powyższa norma prawna:

§ 1. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż określony w art. 156 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 2 lub 3, jeżeli naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia nie trwał dłużej niż 7 dni, odbywa się z oskarżenia prywatnego, chyba że pokrzywdzonym jest osoba najbliższa zamieszkująca wspólnie ze sprawcą.

§ 5. Jeżeli pokrzywdzonym jest osoba najbliższa, ściganie przestępstwa określonego w § 3 następuje na jej wniosek.

W celu lepszego zrozumienia treści powyższej normy prawnej, pragnę w niniejszym artykule wskazać kilka istotnych informacji ogólnych, które dotyczą niniejszego uregulowania, a mianowicie:

 • art. 157 k.k. stanowi przejaw prawnej ochrony zdrowia każdego człowieka przed zamachami, których skutkiem jest tzw. „lekki” lub „średni uszczerbek na zdrowiu”;

 • popełnienie przedmiotowych przestępstw może nastąpić zarówno w formie działania, jak i w formie zaniechania, np. niewykonanie przez lekarza zabiegu leczniczego u pacjenta Y, konsekwencją czego u pacjenta Y zdiagnozowano wstrząśnienie mózgu, któremu towarzyszyła dłuższa utrata przytomności;

 • realizacja znamion niniejszych czynów zabronionych wymaga naruszenia dobra prawnego, jakim jest zdrowie. Ponadto naruszenie owej wartości musi pozostawać w związku przyczynowym z zachowaniem sprawcy. Przykładowo, w sytuacji, w której osoba X oskarża lekarza o spowodowanie u niej tzw. „średniego uszczerbku na zdrowiu” poprzez uszkodzenie dziąsła, zaś po sporządzeniu opinii przez biegłego sądowego okazało się, iż uszkodzenie dziąsła u osoby X miało miejsce przed powyższym incydentem i zdecydowanie nie występuje w opisanej sytuacji związek przyczynowy pomiędzy zachowaniem lekarza, a naruszeniem dobra prawnego, tj. zdrowia u osoby X;

 • naruszenie czynności narządu, które stanowi jedną z przesłanek popełnienia przedmiotowych przestępstw obejmuje urazy polegające na przerwaniu ciągłości tkanek, którym towarzyszy zewnętrzne zranienie bądź obrażenia wewnętrzne, np. naruszeniem czynności narządu będzie złamanie kończyny górnej;

 • rozstrój zdrowia, stanowiący następną przesłankę spowodowania tzw. „lekkiego” lub „średniego uszczerbku na zdrowiu” polega na zakłóceniu funkcji organizmu człowieka o charakterze czynnościowym bez naruszenia integralności ciała, np. zatrucie pokarmowe, wymioty;

 • odpowiedzialności karnej podlega także sprawca nieumyślnego spowodowania tzw. „lekkiego” lub „średniego uszczerbku na zdrowiu;

 • sprawcą przestępstw z art. 157 § 1 i § 2 k.k. popełnionych w formie działania może być każdy człowiek, natomiast sprawcą niniejszych czynów zabronionych popełnionych w formie zaniechania zgodnie z art. 2 k.k. może być tylko ten, na kim ciążył prawny, szczególny obowiązek zapobiegnięcia skutkowi, np. lekarz;

 • tzw. „lekki uszczerbek na zdrowiu” polega na naruszeniu czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia trwającego nie dłużej niż 7 dni;

 • tzw. „średni uszczerbek na zdrowiu” oznacza naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający powyżej 7 dni, jednakże nie znajdujący się w kategorii ciężkiego uszczerbku na zdrowiu;

 • sprawcy przestępstwa umyślnego spowodowania tzw. lekkiego uszczerbku na zdrowiu grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności bądź kara pozbawienia wolności do lat 2, zgodnie z art. 157 § 2 k.k.. Inaczej kształtuje się odpowiedzialność karna sprawcy, który popełnił owe przestępstwo nieumyślnie, gdyż na podstawie art. 157 § 3 k.k. Sąd może wymierzyć mu karę grzywny, karę ograniczenia wolności lub karę pozbawienia wolności do roku;

 • wedle art. 157 § 1 k.k. popełnienie przestępstwa umyślnego spowodowania tzw. „średniego uszczerbku na zdrowiu” jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Kwestię odpowiedzialności karnej sprawcy przestępstwa nieumyślnego spowodowania tzw. „średniego uszczerbku na zdrowiu” reguluje art. 157 § 3 k.k., zgodnie z którym owemu sprawcy grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do roku;

 • jeżeli sprawcą nieumyślnego spowodowania tzw. „lekkiego” lub „średniego uszczerbku na zdrowiu” jest osoba najbliższa pokrzywdzonego, ściganie następuje wyłącznie na wniosek osoby pokrzywdzonej, zgodnie z art. 157 § 5 k.k.;

 • ściganie przestępstwa spowodowania tzw. umyślnego oraz nieumyślnego „lekkiego uszczerbku na zdrowiu” odbywa się z oskarżenia prywatnego, co oznacza, iż wniesienie i popieranie oskarżenia należy do osoby pokrzywdzonej, chyba, że jest ona osobą najbliższą zamieszkującą wspólnie ze sprawcą niniejszych przestępstw.

Podsumowując, należy zaznaczyć, iż przedmiotowe przestępstwa wymagają dalszej analizy, w związku z czym szersze omówienie art. 157 § 1 i § 2 k.k. nastąpiło w kolejnych artykułach.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Edyta Gorczyńska

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. 22 629 00 36

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Przestępstwo spowodowania średniego oraz lekkiego uszczerbku na zdrowiu u pacjenta z art. 157 § 1 i § 2 k.k.

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Waszą prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


sześć + = 13