Przestępstwo łapownictwa biernego z art. 228 § 1 k.k.

W niniejszym artykule zostanie ukazany problem przyjmowania łapówek, czyli tzw. łapownictwa biernego. Niestety w doktrynie pojawia się wiele sprzeczności interpretacyjnych, również orzecznictwo nie jest w tym temacie jednolite.

Przestępstwo łapownictwa biernego zostało ujęte w art. 228 § 1 k.k., zgodnie z którym Kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 3. Kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę za zachowanie stanowiące naruszenie przepisów prawa, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 4. Karze określonej w § 3 podlega także ten, kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, uzależnia wykonanie czynności służbowej od otrzymania korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy lub takiej korzyści żąda.

§ 5. Kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, przyjmuje korzyść majątkową znacznej wartości albo jej obietnicę, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12”.

Dokonując analizy powyższego artykułu należy wskazać, że przestępstwo to może popełnić tylko osoba, która pełni funkcje publiczną. Zaznaczyć trzeba, że nie chodzi tylko o funkcjonariuszy publicznych, ale także o wszystkie osoby, które pełnią funkcje publiczną. Na przykład taką osobą będzie lekarz POZ, nauczyciel, czy ordynator w szpitalu publicznym, bądź prywatnym jeśli utrzymuje kontakt z NFZ.

Odnosząc się do korzyści majątkowej należy stwierdzić, ż nią wszelkie śe sąwiadczenia, których wartość może zostać wyrażona w pieniądzu. Korzyścią majątkową może być więc gotówka, złote pióro, darowizna.

Natomiast korzyścią osobistą są świadczenia, których wartość nie może być wyrażona w pieniądzu. Korzyści osobiste mają na celu polepszenie sytuacji osoby przyjmującej, a więc taką korzyścią będzie np. propozycja awansu.

Należy zaznaczyć, że przestępstwo łapownictwa biernego można popełnić zarówno przez przyjęcie korzyści majątkowej, jak i osobistej, a także poprzez przyjęcie obietnicy takich korzyści. Korzyść majątkowa, bądź osobista może być obiecana lub wręczona osobie, która pełni funkcję publiczną, a także innej osobie, np. będącej małżonkiem tej osoby.

Należy zaznaczyć, że każde przyjęcie korzyści osobistej, bądź majątkowej przez osobę pełniącą funkcję publiczną jest przestępstwem.

Jednakże panuje pogląd, że nie jest łapówką zwyczajowo przyjęta forma wdzięczności na przykład napiwek. Wiele osób uważa, że przyjęcie przez lekarza drobnego prezentu po przeprowadzeniu zabiegu nie jest łapówką. Podkreślić trzeba, że powyższy pogląd jest kwestionowany w orzecznictwie sądowym. Na uwagę zasługuje wyrok Sądu Apelacyjnego z Lublina z dnia 13 października 2009 roku (sygn. akt II Aka 118/09), w którym Sąd orzekł następująco: Nie ma w istocie żadnych podstaw faktycznych do prezentowania poglądu, iż obyczaj wynagradzania lekarzy za ratowanie życia lub zdrowia jest powszechnie przyjęty i traktowany jako norma społeczna, skoro lekarz za pracę jest wynagradzany należycie w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia w związku ze świadczeniem pracy w jednostkach finansowanych ze środków publicznych”.

Podsumowując należy podkreślić , że w obecnym stanie prawnym lekarz nie powinien przyjmować jakichkolwiek prezentów, nawet gdy wynikają wyłącznie z wdzięczności, szczególnie gdy występują one w postaci gotówki.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk oraz Anita Janiszkiewicz

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. 22 629 00 36

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Przestępstwo łapownictwa biernego z art. 228 § 1 k.k.

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Waszą prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


+ 5 = jedenaście