Przesłuchanie lekarza w postępowaniu cywilnym a obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej

W polskim ustawodawstwie regulację dotyczącą tajemnicy lekarskiej zawarto przede wszystkim w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Zgodnie z art. 40 ust. 1  powyższej ustawy: „Lekarz ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu”. Istota tajemnicy lekarskiej sprowadza się zatem do zakazu ujawniania informacji dotyczących pacjenta osobom trzecim, tzn. nie tylko obcym, ale także członkom jego rodziny, krewnym, przyjaciołom, personelowi medycznemu niezaangażowanemu bezpośrednio w opiekę nad pacjentem. Z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej wynika również nakaz podejmowania wszelkich działań zapobiegających biernemu ujawnianiu informacji. Lekarz może ujawnić tajemnicę lekarską nie tylko przez działanie, lecz także przez zaniechanie, np. pozostawiając niezabezpieczoną dokumentację medyczną pacjenta.

Pojawia się więc pytanie, czy lekarz może zostać przesłuchiwany na okoliczności objęte tajemnicą lekarską? Odpowiedź na to pytanie będzie zależała od roli w jakie występuje lekarz w procesie cywilnym.

 1. Lekarz jako świadek

Artykuł 261 § 2 k.p.c. stanowi, że: „Świadek może odmówić odpowiedzi na zadane mu pytanie, jeżeli zeznanie mogłoby narazić jego lub jego bliskich, wymienionych w paragrafie poprzedzającym, na odpowiedzialność karną, hańbę lub dotkliwą i bezpośrednią szkodę majątkową albo jeżeli zeznanie miałoby być połączone z pogwałceniem istotnej tajemnicy zawodowej (…)”.

Z przepisu tego jednoznacznie wynika, że lekarz nie jest automatycznie, a więc z mocy ustawy, zwolniony z tajemnicy zawodowej. Oznacza to także, że w postępowaniu cywilnym sąd nie może zwolnić świadka od obowiązku zachowania tej tajemnicy. Należy więc stwierdzić, że lekarz wezwany jako świadek w sprawie, np. w której pozwany jest szpital, dotyczącej błędu medycznego, ma prawo odmówić odpowiedzi na zadane mu pytanie, o ile odpowiadając naruszyłby istotną tajemnicę zawodową. Należy jednak zwrócić uwagę, że co do zasady samo wytoczenie powództwa o błąd w sztuce medycznej jest związane z ujawnieniem informacji objętych tajemnicą zawodową przez samego pacjenta, gdyż istotna tajemnicy zawodowej została już wcześniej ujawniona w pozwie. Niemniej należy jednoznacznie podkreślić, że lekarz będący świadkiem w postępowaniu cywilnym:

może poprosić pacjenta o zwolnienie z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej;

powinien zeznawać tylko w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia sprawy, powstrzymując się od ujawnienia informacji, które nie są z nią związane.

 1. Lekarz pozwany

Inaczej będzie sprawa wyglądała przy przesłuchana lekarza, jako strony postępowania. W tej sytuacji może ujawniać przed sądem informacje objęte tajemnicą zawodową, ponieważ w przeciwnym wypadku nie mógłby się skutecznie bronić, co z kolei skutkowałoby nieważnością postępowania, o której mowa w art.379 pkt. 5 k.p.c.

Podsumowując należy stwierdzić, iż lekarz przesłuchiwany w sprawie o błąd medyczny w charakterze świadka może odmówić odpowiedzi na pytania, jeżeli naruszałyby one jego tajemnicę zawodową, chyba, że zostanie on zwolniony przez pacjenta z obowiązku zachowania tajemnicy. Natomiast lekarz – pozwany może bez obaw ujawniać przed sądem informacje objęte tajemnicą.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Małgorzata Nowosielska

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. 22 629 00 36

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Przesłuchanie lekarza w postępowaniu cywilnym a obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Waszą prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


8 − = dwa