Opinia biegłych w postępowaniu przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

W artykule zatytułowanym Na czym polega postępowanie dowodowe przed wojewódzką komisją ds orzekania o zdarzeniach medycznych ? wskazałam w sposób ogólny, jakie dowody można przeprowadzić przed Komisją. W poniższym artykule skupię się na opisaniu dowodu z opinii biegłych.

W postępowaniu przed Wojewódzką Komisją ds Orzekania o Zdarzeniach Medycznych konieczna do rozstrzygnięcia sprawy jest wiedza specjalistyczna. Co prawda, w składzie każdej Komisji są osoby, które mają wiedzę medyczną oraz wiedzę w zakresie prawa medycznego, jednak zdarzają się sytuację, gdy należy zasięgnąć opinii osób mających specjalistyczną wiedzę.

W przypadku bowiem, gdy do wydania orzeczenia konieczne jest ustalenie istotnych okoliczności sprawy, a członkowie Komisji nie mają wystarczającej wiedzy na dany temat powołują biegłego specjalistę.

Należy zwrócić uwagę, że nie są to biegli sądowi, których listę prowadzą Prezesi poszczególnych Sądów Okręgowych. Biegli, powoływani są bowiem przez Komisję z osób wpisanych na listy tworzone przez konsultantów krajowych w porozumieniu z konsultantami krajowymi.

Opinia biegłego ma na celu ułatwić składowi orzekającemu ocenę wcześniej zebranego w sprawie materiału dowodowego. Natomiast sama opinia nie może być źródłem materiału dowodowego. Opinia musi się opierać na już zebranym materiale dowodowym. Tym samym rola biegłego sprowadza się do interpretacji tego materiału.

Wskazać należy, iż w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta nie zawarto terminu, w jakim biegli mają przedstawić opinię. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie, gdyż to Komisja każdorazowo zakreśla termin. Pamiętać trzeba, że postępowanie przed Komisją od momentu złożenia wniosku do wydania orzeczenia może trwać maksymalnie 4 miesiące, więc zdarza się, iż Komisja zakreśla bardzo krótkie terminy na wydanie opinii.

Opinie biegłych powinny być wyczerpujące i jednoznaczne. Każda opinia powinnna w jak najbardziej szczegółowy sposób wykrywać postępowanie szpitala niezgodne z aktualną wiedzą medyczną.

Prawidłowo sporządzona opinia powinna być, jak to wskazano powyżej wyczerpująca. Oznacza to, iż powinna się odnosić do wszystkich pytań Komisji. Ważne jest, aby uzasadnienie opinii było sformułowane w sposób zrozumiały dla osób nieposiadających wiedzy medycznej.

Przyjmuje się, iż elementami każdej prawidłowo sporządzonej opinii są:

 • sprawozdanie z dokonanych czynności i spostrzeżeń,

 • odpowiedzi na zadane pytania,

 • wnioski biegłego,

 • uzasadnienie.

Jeżeli opinia jest niekorzystna dla strony Komisja nie ma obowiązku powoływania nowego biegłego, jednak gdy w sprawie pojawiły się przykładowo dwie różne opinie, sprzeczne ze sobą, Komisja ma obowiązek dopuszczenia dowodu z kolejnej opinii.

Biegli za sporządzenie opinii otrzymują każdorazowo wynagrodzenie. Pojawia się pytanie, kto powinien ponieść te koszty. Z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta wynika, iż wnioskodawca ponosi koszty sporządzonej opinii tylko w przypadku, gdy Komisja orzeknie, iż nie doszło do zdarzenia medycznego. W pozostałych przypadkach koszty te ponosi szpital, którego skarżymy.

Podsumowując, dowód z opinii biegłego jest istotnym dowodem w postępowaniu przed Wojewódzką Komisją ds Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Opinia daje wyczerpującą odpowiedź na pytania składu orzekającego w zakresie medycznej wiedzy specjalistycznej. Tym samym po uzyskaniu opinii Komisja ma możliwość wydania orzeczenia opartego na wszechstronnym przeanalizowaniu akt sprawy.

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

5 odpowiedzi na „Opinia biegłych w postępowaniu przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Wasza prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

  • Anonim pisze:

   Czy jeśli komisja biegłych potwierdziła,Że szpital popełnił bład medyczny to ma obowiazek zapłacić mi zadośuczynienie czy muszę oddać sprawe do Sądu?

   • Agnieszka Rzeszut pisze:

    Witam, jeżeli Komisja wyda orzeczenie o zdarzeniu medycznym, wówczas obliguje to szpital lub ubezpieczyciela do przedstawienia w ciągu 30 dni propozycji kwoty odszkodowania i zadośćuczynienia. Brak takiej propozycji powoduje, iż powyższe podmioty będą zobowiązane do zapłaty kwoty wskazanej przez Pana we wniosku wszczynającym postępowanie przed Komisją. Natomiast propozycja szpitala lub ubezpieczyciela dotycząca kwoty odszkodowania i zadośćuczynienia musi być przyjęta lub odrzucona przez Pana w ciągu 7 dni. Jeżeli nie zgadza się zaproponowane kwoty, wówczas ma Pan możliwość wystąpienia na drogę procesu cywilnego.
    Zgoda na propozycję wymaga złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się wszelkich roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę mogących wynikać ze zdarzenia uznanego przez wojewódzką komisję za zdarzenie medyczne w zakresie szkód, które ujawniły się do dnia złożenia wniosku. Wówczas w przypadku zaakceptowania odszkodowania wyłączona jest możliwość wystąpienia przez wnioskodawcę z tymi samymi lub dodatkowymi roszczeniami na drodze sądowej.

 2. Artur Bartosiak pisze:

  Czy Komisja z urzędu powoła biegłego czy wnioskodawca musi wnieść o powołanie biegłego?

  • Mariusz_Sidor pisze:

   Witam
   należy podkreślić, że składzie każdej Komisji wojewódzkiej ds. orzekania o zdarzeniach medycznych znajdują się osoby, które mają wiedzę medyczną oraz wiedzę w zakresie prawa medycznego. Bardzo często zdarza się, że Komisję nie powołują biegłych i same oceniają zgromadzony materiał dowodowy w postaci dokumentacji medycznej. Dlatego radziłbym osobą składającym wniosek do komisji o zamieszczanie wniosków dowodowych w postaci powołania biegłego w celu oceny czy zaistniało zdarzenie medyczne. Co więcej Komisja nie ma obowiązku z urzędu powoływać biegłego, ponieważ jak na wstępie napisałem posiada wiedzę specjalistyczną.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


dwa + = 3