Odszkodowanie za szkodę wyrządzoną pacjentowi przez lekarzy

Za każdą wyrządzoną Ci szkodę na skutek błędu medycznego lekarzy powinieneś otrzymać odszkodowanie poprzez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Odszkodowanie na rzecz pacjenta obejmuje zgodnie z art. 361§2 k.c oraz art. 444 k.c :

 • wszelkie celowe i konieczne koszty wynikłe z uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia,

 • rentę, jeśli poszkodowany utracił w sposób całkowity albo częściowy zdolność do pracy zarobkowej.

Skutkiem popełnienia przez lekarzy błędu medycznego jest pogorszenie albo całkowita utrata zdrowia. Tym samym oczywistym jest, że konieczne staje się podejmowanie leczenia, które zminimalizuje skutki popełnionego błędu. Jeżeli jesteś poszkodowanym na skutek błędu lekarzy masz prawo uzyskać zwrot kosztów leczenia. Pamiętaj, że nie masz obowiązku poszukiwania tańszych sposobów leczenia, a wręcz odwrotnie, masz prawo korzystać z takich form, które są najbardziej efektywne w procesie leczenia, nawet jeżeli są droższe niż standardowe leczenie. Przykładowo, jeżeli wskutek błędu lekarza doznałeś uszkodzenia słuchu, masz prawo do zakupu najlepszych aparatów słuchowych. Ubezpieczyciel, u którego ubezpieczony był lekarz czy też szpital jest zobowiązany do zwrotu kosztów zakupu takiego aparatu.

Tytułem przykładu innych kosztów, za które masz prawo otrzymać zwrot poniesionych przez Ciebie wydatków, wymienić można koszty:

 • leczenia,

 • pobytu w szpitalu,

 • rehabilitacji,

 • konsultacji u wybitnych specjalistów,

 • koszty zakupu leków, protez,

 • zakupu okularów,

 • zakupu wózka inwalidzkiego, czy też samochodu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych.

Masz również prawo do uzyskania zwrotu kosztów:

 • poniesionych w związku z przewozem chorego do szpitala,

 • związanych z przejazdami bliskich celem odwiedzin chorego w szpitalu,

 • związanych z przygotowaniem do innego zawodu, takich jak choćby koszty zakupu podręczników, opłacenia kursu itp.

Podkreślić trzeba, że w/w koszty są tylko wyliczeniem przykładowym. Ponoszenie innych kosztów niezbędnych do odzyskania zdrowia czy też poprawy stanu zdrowia i samopoczucia również powinno zostać uznane przez ubezpieczyciela.

Zgodnie z treścią art. 444§1 k.c na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeśli poszkodowany stał si,ę osobą niepełnosprawną także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.

Przysługuje Ci zwrot kosztów leczenia prywatnego nawet wtedy, gdy jesteś objęty tzw. publiczną opieką zdrowotną. Co istotne również okoliczność, iż poniesione koszty nie doprowadziły do poprawy zdrowia nie ma żadnego znaczenia. Nawet w takiej sytuacji powinieneś uzyskać zwrot poniesionych kosztów.

Kolejnym roszczeniem, które Ci przysługuje jest żądanie renty od ubezpieczyciela na podstawie art. 444§2 k.c, zgodnie z którym ,,jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty.” Aby uzyskać rentę wystarczy spełnić co najmniej jedną z następujących przesłanek:

 1. poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej,

 2. zwiększyły się potrzeby poszkodowanego,

 3. zmniejszyły się widoki powodzenia na przyszłość.

Każda z wyżej wymienionych przyczyn stanowi wystarczającą podstawę żądania renty. Ponadto ubezpieczyciel zobowiązany jest do odszkodowania w formie renty nawet wtedy, gdy istnieją inne osoby, które dobrowolnie albo z mocy ustawy (np. krewni zobowiązani do obowiązku alimentacyjnego) dostarczają poszkodowanemu środków utrzymania.

Mówiąc o rencie z tytułu odszkodowania za wyrządzenie pacjentowi szkody przez lekarza trzeba pamiętać, że istnieją specyficzne zasady określające wysokość renty. Sąd w wyroku orzekającym rentę powinien określić rzeczywistą utratę wszystkich posiadanych przez poszkodowanego możliwości zarobkowych, a nie tylko tych, które wynikają ze stosunku pracy. Tym samym nie można uznać lekarskiego stwierdzenia procentowej utraty zdolności zarobkowania jako miernika obliczania szkody.

Rentę zazwyczaj zasądza się na czas nieoznaczony. W przypadku, gdy w chwili wydania wyroku trudno ustalić ostateczne skutki uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, przede wszystkim z uwagi na trwający proces leczenia sąd może przyznać rentę tymczasową.

Podsumowując, odszkodowanie oraz renta przysługują pacjentowi za szkodę, którą poniósł na skutek błędu lekarza. Mają one na celu zrekompensować wydatki poniesione przez pacjenta na leczenie oraz wszelkie związane z tym czynności, takie jak choćby dojazdy do szpitala, czy też koszty przystosowania do nowego zawodu.

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Odszkodowanie za szkodę wyrządzoną pacjentowi przez lekarzy

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Waszą prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


2 − dwa =