Odpowiedzialność zawodowa lekarza

Odpowiedzialność zawodowa lekarzy jest odpowiedzialnością prawną, której podlegają członkowie Izb Lekarskich. Izby te tworzą wszyscy lekarze wpisani do rejestrów prowadzonych przez Okręgowe Izby Lekarskie. Należy zauważyć, że osoby, które posiadają dyplom lekarza, ale nie posiadają prawa wykonywania zawodu odpowiedzialności zawodowej nie poniosą.

Regulacja prawna

Zasady odpowiedzialności zawodowej lekarzy regulują poniżej wskazane akty prawne:

 1. Ustawa o Izbach Lekarskich z dnia 2 grudnia 2009 roku;

 2. Rozporządzenie MZiOS w sprawie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy;

 3. W sprawach nieuregulowanych powyższymi aktami zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu postępowania karnego.

Natomiast zasadnicze źródło zasad etyki stanowią:

 1. Kodeks etyki lekarskiej;

 2. Uchwały władz samorządu lekarskiego;

 3. Orzecznictwo sądów lekarskich.

Zasady ogólne

Odpowiedzialnością zawodową lekarzy zajmują się sądy lekarskie. W pierwszej instancji orzeka okręgowy sąd lekarski, natomiast w instancji odwoławczej Naczelny Sąd Lekarski.

Stronami postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy są pokrzywdzony oraz lekarz, którego dotyczy postępowanie, a także rzecznik odpowiedzialności zawodowej.

Etapy postępowania

Postępowanie mające na celu wykazanie odpowiedzialności zawodowej, bądź jej braku obejmuje:

 1. czynności sprawdzające;

 2. postępowanie wyjaśniające;

 3. postępowanie przed sądem lekarskim;

 4. postępowanie wykonawcze.

Należy zwrócić także uwagę na Art. 63 Ustawy o izbach lekarskich, według tego przepisu postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy nie wszczyna się, a wszczęte umarza, jeżeli:

 1. czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia;

 2. czyn nie stanowi przewinienia zawodowego albo ustawy stanowią, że sprawca nie popełnia przewinienia zawodowego;

 3. obwiniony zmarł;

 4. nastąpiło ustanie karalności;

 5. postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy co do tego samego czynu tej samej osoby zostało prawomocnie zakończone albo wcześniej wszczęte toczy się.

Podkreślenia wymaga, iż katalog sankcji dotyczących odpowiedzialności lekarzy ma charakter zamknięty. Sąd Lekarski może orzec następujące kary:

 1. upomnienie;

 2. nagana;

 3. kara pieniężna;

 4. zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia na okres od roku do pięciu lat;

 5. ograniczenie zakresu czynności w wykonywaniu zawodu lekarza na okres od sześciu miesięcy do dwóch lat;

 6. zawieszenie prawa wykonywania zawodu na okres od roku do pięciu lat;

 7. pozbawienie prawa wykonywania zawodu.

Dla przykładu można przytoczyć sytuację, w której lekarz wystawia zaświadczenie lekarskie oskarżonemu w czasie, w którym toczy się przeciwko niemu postępowanie. Zakładając, że wydane zaświadczenie służy oskarżonemu w celu realizacji jego taktyki procesowej, polegającej na odwlekaniu postępowania, to w takim przypadku, gdy sprawa toczy się przed właściwym Sądem, Sąd ten powinien zawiadomić rzecznika odpowiedzialności zawodowej lekarzy. Podczas toczącego się postępowania dyscyplinarnego może się okazać, że lekarz wystawiał zaświadczenie bez uprzedniego kontaktu z pacjentem, nie badając go. W takim przypadku Okręgowy Sąd Lekarski powinien uznać winę lekarza i nałożyć na niego co najmniej upomnienie za naruszenie Kodeksu Etyki Lekarskiej. Należy zauważyć, że takie zachowanie lekarza podważa zaufanie do zawodu.

Ponadto należy podkreślić, że poświadczenie nieprawdy jest przestępstwem za które grozi kara pozbawienia wolności nawet do lat 5. Stanowi o tym art. 271 § 1 k.k. Na uwagę zasługuję także stwierdzenie Sądu Najwyższego, który w jednym z wyroków odniósł się do poświadczenia nieprawdy: „Wystawienie przez lekarza zaświadczenie o stanie zdrowia bez uprzedniego zbadania pacjenta stanowi przestępstwo poświadczenia nieprawdy, w sytuacji kiedy w treści zaświadczenia poświadczono jego osobiste stawiennictwo.”

Podsumowując należy zauważyć, że podstawowym warunkiem odpowiedzialności za przewinienie zawodowe jest przypisanie lekarzowi winy. Przypisując lekarzowi winę należy także wykazać, że doszło do przewinienia zawodowego. W zależności od konkretnej sytuacji faktycznej odpowiedzialność ta może kształtować się w różny sposób, od nałożenia upomnienia do pozbawienia prawa wykonywania zawodu.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk oraz Anita Janiszkiewicz

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. 22 629 00 36

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Odpowiedzialność zawodowa lekarza

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Waszą prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


siedem − 6 =