O blogu

Witam Cię na blogu poświęconym odpowiedzialności lekarzy, pielęgniarek oraz szpitali i innych zakładów opieki zdrowotnej za błędy medyczne.

Zdecydowałem się na napisanie tego poradnika z kilku powodów.

Po pierwsze dlatego, że od samego początku mojej pracy zawodowej: w trakcie 7 lat orzekania jako sędzia, a następnie w trakcie praktyki adwokackiej ten właśnie temat był mi szczególnie bliski.

Po drugie dlatego, że popełniane przez lekarzy i pielęgniarki błędy medyczne: błędy w zdiagnozowaniu choroby pacjenta, wybór nieprawidłowej metody leczenia pacjenta, niewłaściwa organizacja placówki medycznej, jak również przypadki rażących zaniechań lekarzy w zakresie udzielenia pomocy choremu często prowadzą do tragicznych skutków z kalectwem lub śmiercią pacjenta włącznie.

Po trzecie dlatego, że uważam zawód lekarza i pielęgniarki, w które wpisana jest idea niesienia pomocy chorym i cierpiącym za najpiękniejsze zawody, jakie można wykonywać.  Zawód lekarza i pielęgniarki to nie tylko praca, to przede wszystkim misja niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Gdybym nie został prawnikiem: sędzią, a potem adwokatem, wówczas z całą pewnością marzyłbym o wykonywaniu zawodu lekarza. Nie dziwi więc fakt, że od lekarzy i pielęgniarek wymagamy posiadania specjalistycznej wiedzy medycznej, jak również szczególnej staranności i oddania przy wykonywaniu pracy. Za wysokimi wymaganiami podąża odpowiedzialność. Nie zrozumcie mnie źle: nie jestem zwolennikiem wyciągania surowych konsekwencji karnych i odszkodowawczych w każdym przypadku popełnionego przez lekarza lub pielęgniarkę błędu w leczeniu pacjenta. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy stopień nieudolności lekarza, pielęgniarki, a czasami stopień ich obojętności na ludzkie cierpienie jest tak rażący, że wymaga równie surowych konsekwencji.

Kolejnym powodem, dla którego stworzyłem ten poradnik jest dramatyczna sytuacja osób dotkniętych następstwami błędów medycznych. Nie dość, że muszą stawić czoła chorobie, kalectwu czy śmierci osoby bliskiej, to dodatkowo błąkają się w gąszczu niezrozumiałych zwrotów medycznych, niejasnych przepisów prawnych, niejednokrotnie sprzecznych ze sobą orzeczeń sądów. Tymczasem w większości przypadków osoby poszkodowane w wyniku błędów medycznych nie mogą czekać. Potrzebują uzyskać jak najszybciej odszkodowanie potrzebne do pokrycia kosztów leczenia lub rehabilitacji, zatrudnienia opiekunki, przygotowania do innego zawodu, czy też sfinansowania bieżących potrzeb życiowych, zaspokajanych do tej pory przez tragicznie zmarłego członka rodziny.

Z tych właśnie powodów zdecydowałem połączyć pracę zawodową, w której reprezentuję osoby poszkodowane na skutek błędów medycznych z napisaniem poradnika adresowanego do tych  osób, które z jakiegokolwiek powodu nie zdecydowały się na przekazanie sprawy adwokatowi lub radcy prawnemu. Ma on służyć pomocą wszystkim poszkodowanym w wyniku błędów medycznych. Ma on przeprowadzić Cię przez cały proces dochodzenia roszczeń z  tytułu błędu medycznego – od zebrania dokumentacji medycznej, przez postępowanie przed Wojewódzką Komisją ds Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, aż po postępowanie przed sądem.

Na blogu znajdziesz odpowiedź m.in na pytania:

 • Kiedy mamy do czynienia z błędem medycznym?

 • Czy za każdy błąd, który popełni lekarz, pielęgniarka albo położna możemy żądać odszkodowania?

 • Jakie warunki należy spełnić, aby złożyć wniosek o odszkodowanie lub zadośćuczynienie do Wojewódzkiej Komisji ds Orzekania o Zdarzeniach Medycznych?

 • Jak wygląda przebieg postępowania przed Wojewódzką Komisją ds Orzekania o Zdarzeniach Medycznych od momentu złożenia wniosku do chwili wypłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia?

 • Jak kształtuje się odpowiedzialność szpitali i zakładów opieki zdrowotnej za błędy medyczne pracowników?

 • Kiedy błąd popełniony przez lekarza jest przestępstwem?

 • Jakie prawa w procesie karnym ma pacjent?

 • Jak wygląda odpowiedzialność zakładów ubezpieczeń w ramach ubezpieczenia OC?

To tylko przykładowe pytania, na które znajdziesz odpowiedź na blogu.

Zapraszam Cię również do zadawania na blogu pytań, na wszystkie postaram się odpowiedzieć.

Pytania, uwagi, komentarze proszę wpisać do ramki zamieszonej pod każdym z artykułów. Zapewniam, że Twój adres e- mail nie zostanie opublikowany.

Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


dwa × = 12