Na czym polega postępowanie dowodowe przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych?

Przed wojewódzką komisją ds orzekania o zdarzeniach medycznych prowadzi się postępowanie dowodowe, które ma na celu ustalenie czy doszło do zdarzenia medycznego.

Postępowanie prowadzi się na podstawie przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a w sprawach, które nie są w niej uregulowane, stosuje się przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

Pozasądowa procedura postępowania przed Komisją łagodzi standardy dowodowe w porównaniu z tymi, które występują w postępowaniu sądowym. Zgromadzenie materiału dowodowego należy w zasadzie do stron postępowania. Z drugiej strony komisja ma obowiązek ustalić dokładny przebieg zdarzenia medycznego, a więc powinna dążyć do wyjaśnienia wszystkich okoliczności, nawet w przypadku bierności stron.

Jeżeli komisja uzna, że konieczne jest przeprowadzenie określonego dowodu np. z opinii biegłych, istotne jest precyzyjne oznaczenie przez skład orzekający tezy dowodowej. Jest to obowiązek składu orzekającego. Co istotne z punktu widzenia osób składających wniosek dowodowy, na postanowienie o odmowie przeprowadzenia dowodu zażalenie nie przysługuje.

Tym samym, jeśli zawnioskujemy o dopuszczenie dowodu z przesłuchania świadka, a komisja uzna, iż zeznania te nie będą mieć żadnego znaczenia dla ustalenia okoliczności sprawy to nie będziemy mogli złożyć zażalenia. Z drugiej strony komisja nie jest związana swoimi postanowieniami, a więc może się zdarzyć, że dopuści dowód z przesłuchania świadka w późniejszym etapie postępowania.

Należy w tym miejscu podkreślić, iż postępowanie przed Komisją ds orzekania o zdarzeniach medycznych z założenia ma być przeprowadzone bardzo szybko, a mianowicie w ciągu maksymalnie 4 miesięcy. Trzeba zauważyć, że niestawiennictwo stron nie wstrzymuje postępowania dowodowego. Tylko w wyjątkowych okolicznościach przewodniczący komisji może uznać, iż konieczna jest obecność stron. Podkreślić należy, że możliwe jest aby zarządzić w każdym czasie powtórzenie postępowania dowodowego lub jego uzupełnienie. Dzieje się tak w sytuacji, gdy komisja uzna, że zgromadzony materiał dowodowy nie jest wystarczający do wydania orzeczenia. Można wtedy uzupełnić postępowanie np. o przesłuchanie stron.

Warto wspomnieć, iż skład Komisji ma prawo dokonywać wykładni oświadczeń procesowych, których treść jest niejasna albo wątpliwa. Zapobiega to nadmiernemu sformalizowaniu postępowania, sprzyja elastyczności i sprawiedliwości postępowania.

Z przebiegu postępowania dowodowego sporządza się protokół za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz pisemnie pod kierunkiem przewodniczącego.

Podsumowując, postępowanie dowodowe przed komisją ma na celu sprawne wyjaśnienie wszelkich okoliczności sprawy i ustalenie czy doszło do zdarzenia medycznego czy też nie. Z uwagi na fakt, że wojewódzka komisja ds orzekania o zdarzeniach medycznych musi wydać orzeczenie końcowe w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, postępowanie jest niesformalizowane. Komisja może sama przeprowadzać dowody, dopuszczać zeznania świadków, opinie biegłych oraz dokumentację medyczną. Na każdym etapie komisja może zmieniać swoje postanowienia dowodowe i dopuścić dowód, którego przeprowadzenia wcześniej odmówiła. Najważniejsze jest bowiem ustalenie całokształtu okoliczności konkretnej sprawy.

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Na czym polega postępowanie dowodowe przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych?

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Wasza prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


4 + pięć =