Kto może uzyskać odszkodowanie lub zadośćuczynienie w przypadku śmierci pacjenta?

Jeżeli na skutek błędu medycznego pacjent zmarł, wówczas jego najbliższym przysługuje roszczenie o zapłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia. Roszczenie to obejmuje również zwrot kosztów pogrzebu poniesionych przez osoby najbliższe.

Zgodnie z treścią art. 446§1 k.c zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł. Do kosztów pogrzebu zaliczamy uzasadnione wydatki odpowiadające zwyczajom środowiska, w tym koszty przewozu zwłok, zakupu odzieży żałobnej i postawieniem nagrobka. Tym samym w przypadku gdy ktoś z Twoich najbliższych zmarł, a Ty poniosłeś koszty pogrzebu możesz żądać ich zwrotu od ubezpieczyciela, u którego miał wykupione ubezpieczenie lekarz lub szpital. Pamiętaj jednak, że powinieneś udokumentować wydatki ponoszone w związku z pogrzebem. Możesz to zrobić zachowując paragony oraz faktury VAT.

Poza uzyskaniem zwrotu kosztów pogrzebu masz prawo uzyskać w razie śmierci pacjenta odszkodowanie oraz zadośćuczynienie. Musisz być osobą najbliższą, a więc matką, córką, synem, wnukiem, babcią itp. Istotny jest fakt, że osoba zgłaszająca takie roszczenie nie musi być spadkobiercą.

Roszczenia powyższe są niezależne od roszczeń samego pacjenta i otrzymanego przez niego odszkodowania i zadośćuczynienia.

Wyjaśniając to na przykładzie można wskazać sytuację, w której pacjent uzyskał odszkodowanie z powodu szkody, której doznał na skutek błędu medycznego lekarzy, po czym zmarł. Osoby najbliższe w takiej sytuacji mogą zgłosić swoje własne roszczenia odszkodowawcze. Nie ma wtedy znaczenia fakt, że pacjent otrzymał już zadośćuczynienie i odszkodowanie, gdyż z roszczeniem wystąpiły tym razem nowe osoby, które są uprawnione.

Możemy wyróżnić 2 grupy osób uprawnionych:

 • osoby, względem których zmarły miał obowiązek alimentacyjny. Nie ma przy tym znaczenia czy obowiązek taki był wykonywany przez zmarłego. Rentę oblicza się w takim wypadku biorąc pod uwagę usprawiedliwione potrzeby uprawnionego oraz możliwości majątkowe i zarobkowe zobowiązanego. Tytułem przykładu można wskazać, iż zmarły miał obowiązek alimentacyjny wobec swojego syna. Syn ma zatem prawo żądać renty odpowiadającej kwocie alimentów jakie uzyskiwałby. Warto wskazać, że nawet w przypadku gdyby zmarły nie wywiązywał się ze swojego obowiązku i nie płacił alimentów syn ma prawo do renty. 

 • inne osoby bliskie, którym zmarły dostarczał dobrowolnie i stale środków utrzymania. Wśród tych osób można wymienić krewnych, powinowatych, wychowanków, osoby pozostające w konkubinacie. Tym osobom sąd może przyznać rentę tylko, gdy z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego. Oceniając, czy roszczenie osób bliskich jest zasadne sąd bierze pod uwagę stan majątkowy żądającego renty oraz osoby zobowiązanej do odpowiedzialności za szkodę, a także przesłanki jakimi kierował się zmarły dokonując świadczeń na rzecz osoby, wobec której nie miał obowiązku ustawowego. Przykładowo jeżeli zmarły pomagał finansowo swojej babci, która go wychowywała to babcia ma prawo żądać odszkodowania lub zadośćuczynienia. 

Ponadto sąd może przyznać odszkodowanie najbliższym członkom rodziny zmarłego, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej. Odszkodowanie takie przysługuje również osobom, które nie są uprawnione do renty, o której pisałam wyżej. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego, wydanego w sprawie IV CSK 445/03,, Znaczące pogorszenie sytuacji życiowej obejmuje niekorzystne zmiany bezpośrednio w sytuacji materialnej najbliższych członków rodziny zmarłego, jak też zmiany w sferze dóbr niematerialnych.”

Poza opisanym powyżej odszkodowaniem zmarły ma prawo wnosić o zapłatę na jego rzecz zadośćuczynienia. Warto wspomnieć, że sąd przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia powinien brać pod uwagę m.in. stopień bliskości pomiędzy uprawnionym, a zmarłym, wiek uprawnionego, stopień i długotrwałość bólu po śmierci najbliższego oraz rozmiar krzywdy.

Podsumowując, w przypadku śmierci poszkodowanego osoby najbliższe mogą uzyskać odszkodowanie oraz zadośćuczynienie po spełnieniu kryteriów, które opisałam w powyższym artykule. Odszkodowanie takie jest wypłacane bez względu na to czy i w jakiej wysokości odszkodowanie otrzymał za życia poszkodowany.

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Kto może uzyskać odszkodowanie lub zadośćuczynienie w przypadku śmierci pacjenta?

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Waszą prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


dwa + = 8