Kto może uzyskać dokumentację medyczną?

Osobą upoważnioną do dostępu do dokumentacji medycznej jest sam pacjent. Wynika to z brzmienia przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a dokładniej m.in. z art. 23 wspomnianej ustawy, zgodnie z którym pacjent ma prawo dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Ponadto podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych tj. m.in. szpital lub zakład opieki zdrowotnej, a także lekarz może udostępnić taką dokumentację:

– przedstawicielowi ustawowemu,

Przedstawicielem ustawowym jest w stosunku do małoletniego jego rodzic, natomiast w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej jest to opiekun wyznaczony przez Sąd.

– osobie upoważnionej przez pacjenta.

Osobą upoważnioną jest osoba, która uzyska pisemne upoważnienie od pacjenta.

Podmiot prowadzący działalność leczniczą, a więc przykładowo szpital jest zobowiązany do uzyskania od pacjenta oświadczenia o upoważnieniu osoby bliskiej, wskazanej imiennie do uzyskiwania dokumentacji. Oczywiście pacjent może złożyć oświadczenie, iż nie upoważnia nikogo.

W przypadku, gdy pacjent upoważnia inną osobę do uzyskania dokumentacji medycznej, upoważnienie takie powinno zawierać wyraźną klauzulę o dostępie do danych medycznych. Podobnie rzecz się ma z adwokatami i radcami prawnymi – tutaj również konieczny jest w upoważnieniu wyraźny zapis o dostępie do danych medycznych. Zwykłe pełnomocnictwo procesowe nie jest wystarczające do uzyskania dokumentacji medycznej.

Z praktyki wynika, iż upoważnienie pacjenta powinno zostać sporządzone w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie. Oznacza to, iż jeżeli chcemy upoważnić kogoś z rodziny czy też znajomego musimy się udać do notariusza. Nie ma takiej potrzeby w przypadku, gdy pacjent podpisuje upoważnienie w obecności pracownika podmiotu prowadzącego działalność leczniczą.

Taka sytuacja ma miejsce, gdy pacjent, który jest przyjmowany do szpitala podpisuje w obecności pielęgniarki-recepcjonistki oświadczenie, iż upoważnia daną osobę do uzyskania dostępu do jego dokumentacji medycznej.

Jeżeli chcemy upoważnić adwokata lub radcę prawnego to nie musimy iść do notariusza, gdyż adwokat ma możliwość poświadczenia pełnomocnictwa, które otrzymał od klienta.

Istnieje również możliwość udostępnienia dokumentacji medycznej pacjenta zakładom ubezpieczeń, z tym że jedynie za zgodą tego pacjenta.

Zgodnie z art. 22 ustawy o działalności ubezpieczeniowej z 22 maja 2003 r. zakład ubezpieczeń może uzyskać odpłatnie informacje o okolicznościach związanych z oceną ryzyka ubezpieczeniowego i weryfikacją danych podanych przez pacjenta. Z żądaniem uzyskania takich informacji występuje lekarz upoważniony przez zakład ubezpieczeń.

Podmioty wykonujące działalność leczniczą są zobowiązane przekazać posiadane informacje zakładowi ubezpieczeń w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia uzyskania prośby o udostępnienie danych. Podkreślić należy jednakże, że zawsze warunkiem koniecznym jest, by zakład ubezpieczeń posiadał pisemne upoważnienie pacjenta do uzyskania informacji.

Wśród podmiotów, które mogą uzyskać dostęp do dokumentacji medycznej są również spadkobiercy pacjenta. Uprawnienie takie przysługuje jedynie spadkobiercom, którzy dochodzą roszczeń przed Wojewódzką Komisją Do Spraw Orzekania O Zdarzeniach Medycznych. W takim przypadku konieczne jest również przedstawienie Komisji postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Postanowienie takie poświadcza fakt, iż jesteśmy spadkobiercami.

Natomiast w przypadku postępowań sądowych spadkobiercy nie mają takiej możliwości. Oznacza to, iż spadkobiercy mogą wtedy złożyć wniosek dowodowy, aby to Sąd zwrócił się do szpitala o nadesłanie dokumentacji medycznej. Analogicznie można się zwrócić o to np. do prokuratora prowadzącego postępowanie w sprawie dot. odpowiedzialności karnej lekarza.

Podsumowując, dostęp do dokumentacji medycznej ma ograniczony krąg osób z uwagi na fakt, iż dane w niej zawarte należą do tzw. danych wrażliwych. Jednakże również pacjent ma prawo decydować o tym kto ma prawo dostępu do jego dokumentacji. W tym celu wystarczy, że podpisze stosowne upoważnienie.

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Kto może uzyskać dokumentację medyczną?

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Wasza prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


trzy × 5 =