Kto może być pełnomocnikiem przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych?

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta określa zamknięty katalog osób, które mogą uczestniczyć w posiedzeniach przed Wojewódzką Komisją ds Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

Zgodnie z art. 67i ust. 2 w/w ustawy w posiedzeniach Wojewódzkiej Komisji może uczestniczyć:

 • osoba, która złożyła wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego,

 • przedstawiciel kierownika szpitala,

 • przedstawiciel ubezpieczyciela, z którym szpital zawarł umowę ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych.

Jak widać powyższy artykuł nie wskazuje jednak pełnomocnika dla osoby, który złożyła wniosek o zdarzenie do Wojewódzkiej Komisji ds Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

Pojawia się zatem pytanie, czy wnioskodawca może w ogóle mieć pełnomocnika w postępowaniu przed Komisją?

Odpowiadając na to pytanie w tym miejscu należy odwołać się do ogólnych przepisów postępowania cywilnego. Zgodnie z art. 87 k.p.c pełnomocnikiem może być m.in. adwokat lub radca prawny, osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres zlecenia, rodzice, rodzeństwo, małżonek, zstępni (dzieci, wnuki, itd.) strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia.

Co prawda w art. 67o ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta nie znajdziemy wyraźnego wskazania, iż w postępowaniu przed Komisją stosujemy przepisy kodeksu postępowania cywilnego odnośnie pełnomocnictwa, ale takie rozwiązanie wydaje się słuszne. Nie można dopuścić do sytuacji, gdy tylko szpital i ubezpieczyciel mogliby ustanowić pełnomocnika. Zasada równości stron wymaga, aby wnioskodawca, który zazwyczaj ma słabszą pozycję procesową miał prawo ustanowić pełnomocnika. Co do zasady wnioskodawca nie dysponuje ani wiedzą medyczną, ani też wiedzą prawniczą. Jego pozycja jest więc słabsza niż w przypadku szpitala, którego reprezentują profesjonalni pełnomocnicy.

Tym samym osoba składająca wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego może ustanowić swoim pełnomocnikiem w postępowaniu przed Komisją adwokata lub radcę prawnego.

Warto również wspomnieć o postępowaniu, które toczy się przed Komisją na skutek złożenia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia Komisji. W takiej sytuacji istnieje wymóg, aby wnioskodawcę reprezentował adwokat lub radca prawny. Wynika to z art. 67o ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, zgodnie z którym do postępowania przed Komisją stosuje się przepisy o skardze kasacyjnej. Natomiast z art. 87¹ §1 k.p.c wynika, iż skargę kasacyjną może wnieść tylko adwokat lub radca prawny.

Podsumowując, w postępowaniu przed Wojewódzką Komisją ds Orzekania o Zdarzeniach Medycznych wnioskodawca ma prawo ustanowić pełnomocnika, który będzie dbał o jego interesy. Podobne uprawnienie posiada szpital oraz ubezpieczyciel uczestniczący w postępowaniu przed Komisją. W postępowaniu przed Komisją zasadą jest zapewnienie równości stron, a zatem każdy uczestnik powinien mieć prawo uzyskania pomocy ze strony profesjonalnego pełnomocnika. Podkreślenia wymaga fakt, iż zazwyczaj osoby, które składają wniosek do Komisji są osobami schorowanymi, a więc tym bardziej uzasadnione jest umożliwienie im korzystania z pomocy w trakcie postępowania przed Komisją ds Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Kto może być pełnomocnikiem przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych?

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Wasza prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


9 + = dziesięć