Kto jest uprawniony do złożenia zawiadomienia o popełnieniu przez lekarza niepełniącego obowiązków służbowych przestępstwa nieudzielenia pomocy z art. 162 § 1 k.k.?

Celem niniejszego artykułu jest wskazanie osób uprawnionych do złożenia zawiadomienia o przestępstwie nieudzielenia pomocy przez lekarza osobie znajdującej się w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. Zgodnie bowiem z artykułem 162 § 1 k.k., którego treść brzmi:kto człowiekowi znajdującemu się położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”, nieudzielenie przez lekarza pomocy osobie znajdującej się w niebezpieczeństwie utraty życia lub wystąpienia uszczerbku na zdrowiu jest karalne, nawet w przypadku gdy nie udzielił pomocy, gdyż był po godzinach swojej pracy.

Jak zostało wskazane w artykule: Jak zawiadomić o popełnieniu przez lekarza niepełniącego obowiązków służbowych przestępstwa nieudzielenia pomocy z art. 162 § 1 k.k.?, do złożenia zawiadomienia o przestępstwie uprawniona jest każda osoba, bez względu na wiek, płeć, rasę, narodowość.

Podkreślenia wymaga również fakt, iż dana osoba może złożyć zawiadomienie niezależnie od tego, czy jest pokrzywdzoną przez przestępstwo, czy jedynie posiada wiadomości na jego temat. Pozostaje zatem bez znaczenia, kim jest osoba zawiadamiająca o popełnieniu przestępstwa. Istotnym jest jedynie, aby zawiadamiający dysponował wiarygodnymi informacjami dotyczącymi przestępnego działania.

Złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez obcokrajowca lub osobę niepełnosprawną

Zgodnie z tym co zostało wcześniej podniesione, każdy ma prawo do złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. W przypadku, gdy zawiadamiający nie włada językiem polskim, protokół zostanie sporządzony z udziałem tłumacza.

Natomiast w sytuacji, gdy osoba zawiadamiająca jest głucha bądź niema, wszelkie czynności muszą zostać przeprowadzone z udziałem biegłego sądowego o odpowiedniej specjalności.

Przyjęcie zawiadomienia od osoby będącej pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających

Należy wskazać, iż organ procesowy nie przesłucha w charakterze świadka, jak również nie zostanie spisany protokół ustnego zawiadomienia o przestępstwie, w przypadku, gdy dana osoba znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Co prawda informacje zostaną niezwłocznie przez organ ścigania sprawdzone, natomiast oficjalne zawiadomienie zostanie przyjęte w innym terminie.

Przyjęcie o popełnieniu przestępstwa od osoby nieletniej

Na szczególną uwagę zasługuje złożenie zawiadomienia przez osobę nieletnią. Zasady składania zawiadomienia o przestępstwie są takie same w odniesieniu do dzieci, jak i do osób dorosłych, bowiem każde zawiadomienie o przestępstwie obliguje policjantów do podjęcia odpowiednich działań.

W praktyce oznacza to, że osoba małoletnia będzie mogła uczestniczyć w dalszych czynnościach procesowych na tych samych zasadach, co osoba dorosła, a co za tym idzie również może być przesłuchana w charakterze świadka.

Warto jednak wskazać, iż małoletni będzie inaczej ponosił odpowiedzialność za nieprawidłowości w zeznaniach. Zgodnie z polską procedurą w zależności od wieku młodocianego należy wyróżnić następujące sytuacje:

 1. Małoletnich poniżej 13 roku życia – organ ścigania powinien jedynie poinformować, że należy mówić prawdę,

 2. Małoletnich w wieku od 13 lat do 17 roku życia – organ ścigania powinien uprzedzić o możliwości zastosowania wobec nich środków przewidzianych w przepisach o postępowaniu w sprawach nieletnich, w przypadku świadomego naruszenia artykułów kodeksu karnego

  oraz

 3. Małoletnich powyżej 17 lat – organ ścigania powinien poinformować osobę, która składa zawiadomienie o odpowiedzialności karnej, że za powiadomienie Policji o niepopełnionym przestępstwie, za złożenie fałszywego oskarżenia czy fałszywego zeznania, zgodnie z art. 238 k.k. § 1, art. 234 k.k., art. 233 § 1 k.k., grozi odpowiedzialność karna.

Jak wynika z powyższego, osoba poniżej 18 roku życia może złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa nieudzielenia pomocy przez lekarza osobie, która znalazła się w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.

Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, iż jest pewna kategoria przestępstw, ściganych w tak zwanym trybie wnioskowym (np. przestępstwo uszkodzenia ciała w sytuacji, gdy osoba która spowodowała obrażenia u małoletniego jest dla niego osobą najbliższą), w których małoletni nie może samodzielnie złożyć wniosku o ściganie. W imieniu małoletniego wniosek taki może złożyć przedstawiciel ustawowy dziecka lub jego prawny opiekun, a w sytuacji, gdy oni są sprawcami przestępstwa na szkodę tego małoletniego – Policja wystąpi z wnioskiem do sądu opiekuńczego celem wyznaczenia kuratora dla małoletniego do dokonania przedmiotowej czynności.

Podsumowując należy stwierdzić, iż do złożenia zawiadomienia o przestępstwie uprawniona jest każda osoba, która posiada informację o popełnieniu przestępstwa, a nie tylko osoba pokrzywdzona. Podczas składania zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa nie ma zatem znaczenia wiek, płeć czy narodowość osoby zawiadamiającej o popełnieniu przestępstwa. Przepisy procedury karnej przewidują umożliwienie złożenia zawiadomienia zarówno obcokrajowcowi – przy wykorzystaniu pomocy tłumacza, czy osobie głuchoniemej – z wykorzystaniem specjalistycznej wiedzy biegłego. Osoba, która nie ukończyła lat 18 również może złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, jeśli tylko dysponuje wiarygodnymi informacjami dotyczącymi przestępnego działania.

Ponadto, jak wynika z przepisów kodeksu postępowania karnego, każda osoba mająca wiedzę iż dokonano przestępstwa, ma nie tylko prawo, ale także i obowiązek zawiadomić o tym organy ścigania. Jak stanowi bowiem art. 304 k.p.k.: Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję”.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Paulina Petroniec

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. +48 22 629 00 36

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Kto jest uprawniony do złożenia zawiadomienia o popełnieniu przez lekarza niepełniącego obowiązków służbowych przestępstwa nieudzielenia pomocy z art. 162 § 1 k.k.?

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Waszą prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


9 − siedem =