Kiedy kontynuowanie porodu siłami natury zamiast cesarskiego cięcia jest błędem medycznym?

Niniejszy artykuł ma na celu odpowiedź na pytanie w jakich sytuacjach kontynuowanie porodu siłami natury przy wskazaniach do cesarskiego cięcia jest błędem medycznym. W tego rodzaju przypadkach błędów konsekwencje zazwyczaj są bardzo poważne i nieodwracalne w skutkach. Skutkują one bardzo często trwałym uszkodzeniem płodu albo nawet śmiercią noworodka lub matki w trakcie porodu.

Lekarze i personel medyczny opiekujący się kobietą ciężarną powinni posiadać odpowiednią wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie w zakresie położnictwa oraz wykazać się szczególną starannością wymaganą od lekarza jako fachowca w swojej dziedzinie. Wynika to m.in. z art. 2 ust. 1 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Wykonywanie zawodu lekarza polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami świadczeń zdrowotnych.

Niezachowanie należytej staranności może doprowadzić do sytuacji, kiedy mamy do czynienia z błędem medycznym podczas porodu. Winą szpitala jest natomiast zła organizacja oddziału położniczo-ginekologicznego, jeżeli miała ona wpływ na wystąpienie błędu lekarskiego przy porodzie.

Tym samym w przypadku błędu medycznego przy porodzie będzie odpowiadał lekarz samodzielnie albo solidarnie lekarz i szpital, w którym doszło do błędu.

Na temat problemu wadliwej organizacji działania oddziału położniczego w kontekście błędu w sztuce lekarskiej przy porodzie wypowiadał się niejednokrotnie Sąd Najwyższy. Na temat omawianego problemu wypowiedział się także Sąd Apelacyjny w Lublinie, który stwierdził, iż „błędem w sztuce lekarskiej jest kontynuowanie porodu siłami natury mimo istniejących od pewnego momentu bezwzględnych wskazań do dokonania zabiegu cesarskiego cięcia. Szpital ponosi odpowiedzialność zarówno za działanie lekarza wadliwie prowadzącego poród, jak i za uchybienia w organizacji oddziału położniczo-ginekologicznego, które były przyczyną szkody.”(wyrok SA w Lublinie z dnia 10.01.2002r sygn I Aca 576/01).

W sytuacji gdy lekarz nadzorujący przebieg porodu pomimo wskazań medycznych do wykonania cięcia cesarskiego nadal zaleca kontynuowanie porodu siłami natury dopuszcza się popełnienia błędu lekarskiego. Za swoje działania, które skutkowały poważnymi negatywnymi konsekwencjami zdrowotnymi dla matki jak i dla dziecka takimi jak niedorozwój dziecka, śmierć dziecka i w konsekwencji wyrządziły szkodę, lekarz może ponieść odpowiedzialność cywilną jak i karną.

Na drodze postępowania cywilnego można złożyć pozew do sądu cywilnego, w którym wykażemy, że lekarz dopuścił się zawinionego błędu medycznego. Możemy domagać się w takiej sytuacji zapłaty:

 • odszkodowania,

 • zadośćuczynienia,

 • renty z tytułu zwiększonych potrzeb poszkodowanego. Chodzi tutaj o dziecko, które z powodu błędu medycznego jaki popełniono przy porodzie jest niepełnosprawne. Z tego tytułu potrzebuje leczenia, sprzętu rehabilitacyjnego itp. Renta ma pokryć wszystkie jego potrzeby wynikające z popełnionego błędu medycznego.

Do popełnienia błędu może dojść również ze strony szpitala, który dopuścił się uchybienia w organizacji oddziału położniczo-ginekologicznego. Sytuacja taka ma miejsce gdy nie zapewniono właściwych warunków do przeprowadzenia porodu.

Przykładowo można tutaj wymienić : przyjęcie na oddział do porodu kobiety z zagrożoną ciążą, pomimo braku specjalistycznego sprzętu; braku wystarczającej ilości wykwalifikowanego personelu medycznego, zapewnienia osobnej sali operacyjnej przeznaczonej tylko do wykonywania cięć cesarskich. Jest to oczywiście wyliczenie przykładowe.

W powyższej sytuacji kierujemy pozew przeciwko szpitalowi, który nie zapewnił odpowiednich warunków pacjentce przyjętej na oddział ginekologiczno-położniczy. W pozwie należy wykazać, iż szpital nie zapewnił odpowiednich warunków organizacyjnych. Trzeba też wykazać, że niezapewnienie odpowiednich warunków spowodowało późniejsze komplikacje przy porodzie, wskutek których doszło do powstania szkody.

Podsumowując, kontynuowanie porodu siłami natury w przypadku wskazań do cesarskiego cięcia jest błędem medycznym za który lekarz ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą. Podobnie możemy uzyskać odszkodowanie w przypadku gdy szpital nie zapewni odpowiednich warunków organizacyjnych oddziałowi, na którym wykonuje się cesarskie cięcie.

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Kiedy kontynuowanie porodu siłami natury zamiast cesarskiego cięcia jest błędem medycznym?

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Waszą prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


4 − = dwa