Kara za przestępstwo nieudzielenia pomocy z art. 162 § 1 k.k. wobec lekarza niepełniącego obowiązków służbowych

Zgodnie z treścią artykułu 162 § 1 k.k.: „kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” należy przyjąć, iż popełnienie przestępstwa nieudzielenia pomocy zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3.

Pozbawienie wolności

Ustawodawca za popełnienie tego przestępstwa przewiduje karę izolacyjną. Tak surowe zagrożenie jest spowodowane faktem, iż treść omawianego przepisu ma chronić życie i zdrowie innego obywatela, a te dobra zajmują szczególne miejsce w hierarchii wszystkich chronionych przez kodeks karny dóbr prawnych.

Wysokość kary pozbawienia wolności

Zgodnie z dyspozycją art. 37 k.k., którego treść brzmi: „Kara pozbawienia wolności trwa najkrócej miesiąc, najdłużej 15 lat; wymierza się ją w miesiącach i latach” należy przyjąć, iż dolną granicę ustawowego zagrożenia stanowi jeden miesiąc kary pozbawienia wolności. Jak statuuje art. 162 § 1 k.k. górna granica przewidziana przez ustawodawcę za niedzielenie pomocy wynosi 3 lata.

Nawiązka

Zgodnie z dyspozycją artykułu 47 § 1 k.k., którego treść brzmi:w razie skazania sprawcy za umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu albo za inne przestępstwo umyślne, którego skutkiem jest śmierć człowieka, ciężki uszczerbek na zdrowiu, naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, sąd może orzec nawiązkę na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej”, należy przyjąć, iż Sąd obok kary pozbawienia wolności może również orzec karę pieniężną, tj. środek karny w postaci nawiązki. Nawiązka może zostać orzeczona na wskazany cel społeczny związany ze służbą zdrowia.

Zakaz wykonywania określonego zawodu

Biorąc pod uwagę fakt, iż na lekarzu ciąży wyjątkowy obowiązek udzielenia pomocy osobie, która znajduje się w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia należy wskazać, iż w przypadku nieudzielenia pomocy takiej osobie, to na podstawie art. 41 § 1 k.k, oprócz kary pozbawienia wolności grozi zakaz wykonywania zawodu lekarza. Zgodnie bowiem z dyspozycją art. 41 § 1 k.k.: „Sąd może orzec zakaz zajmowania określonego stanowiska albo wykonywania określonego zawodu, jeżeli sprawca nadużył przy popełnieniu przestępstwa stanowiska lub wykonywanego zawodu albo okazał, że dalsze zajmowanie stanowiska lub wykonywanie zawodu zagraża istotnym dobrom chronionym prawem”.

W przypadku nieudzielenia pomocy przez lekarza bądź udzielenia niedostatecznej pomocy, Sąd w swym orzeczeniu może przyjąć, iż zachowanie lekarza wykazało, iż dalsze wykonywanie zawodu zagraża dobrom jakim jest życie i zdrowie innej osoby, i orzec zakaz wykonywania określonego zawodu. Jak wskazuje wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach w wyroku z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie o sygn. akt: II AKa 470/12: „Okazanie, iż dalsze zajmowanie stanowiska lub wykonywanie zawodu zagraża istotnym dobrom chronionym prawem, w rozumieniu art. 41 § 1 k.k., oznacza naruszenie, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub wykonywanym zawodem, tych powszechnie przyjętych zasad ich wykonywania, które mają głównie na celu kompetentność i bezpieczeństwo ich wykonywania (np. zasady sztuki lekarskiej). Wiążą się więc one ściśle tak z kwalifikacjami zawodowymi, tj. z wiedzą i doświadczeniem, jak i psychicznymi i fizycznymi predyspozycjami niezbędnymi do wykonywania określonych zawodów czy zajmowania określonego stanowiska.”

Jak wynika z poczynionej powyżej analizy, mimo iż przepis 162 k.k. penalizujący zachowanie nieudzielenia pomocy przewiduje jedynie karę pozbawienia wolności, to należy pamiętać, iż orzekający skład sędziowski wyrokuje na podstawie przepisów całego kodeksu karnego, a te przewidują oprócz kary pozbawienia wolności, m.in. orzeczenie nawiązki czy zakaz wykonywania zawodu lekarza. Wartym zauważenia jest również, iż przestępstwo nieudzielenia pomocy ścigane jest z urzędu. Innymi słowy, nie potrzebny jest wniosek pokrzywdzonego, aby organy ścigania rozpoczęły procedurę postępowania karnego prowadzoną przeciwko lekarzowi, który nie udzielił pomocy.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Paulina Petroniec

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. +48 22 629 00 36

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Kara za przestępstwo nieudzielenia pomocy z art. 162 § 1 k.k. wobec lekarza niepełniącego obowiązków służbowych

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Waszą prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


6 + = siedem