Jakie kwoty można uzyskać za błąd medyczny

W mojej praktyce zawodowej bardzo często spotykam się z pytaniami typu:

 • jakie kwoty można dostać z racji odszkodowania za błąd medyczny i od czego zależy ta kwota,

 • komu i za co przysługuje zadośćuczynienie, renta lub odszkodowanie,

 • na podstawie jakich kryteriów ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie i zadośćuczynienie.

W niniejszym artykule postaram się odpowiedzieć na powyższe pytania.

Określenie wysokości odszkodowania za poniesione krzywdy jest niezwykle trudnym zadaniem. Kodeks cywilny stanowi jedynie, że naprawienie krzywdy powinno nastąpić przez przyznanie poszkodowanemu „odpowiedniej sumy” pieniężnej (art. 445 k.c.) i nie wskazuje żadnych dalszych kryteriów ustalania wysokości zadośćuczynienia.

Oznacza to, że nie ma nie tylko precyzyjnych kryteriów oznaczenia rozmiarów takiej krzywdy, ale również wartości kwotowych stanowiących podstawę należnego odszkodowania. Tym samym w zależności od konkretnej sprawy możemy uzyskać kwotę kilku do kilkuset tysięcy złotych.

Obecnie funkcjonują trzy modele umożliwiające poszkodowanym pacjentom dochodzenie swoich praw. Możemy wybierać pomiędzy postępowaniem sądowym i ugodowym.

Postępowanie ugodowe możemy prowadzić bezpośrednio z ubezpieczycielem szpitala i wtedy otrzymana kwota jest efektem negocjacji albo też możemy sprawę skierować do Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Wtedy po wydaniu przez nią orzeczenia o zdarzeniu medycznym ubezpieczyciel przedstawia kwotę odszkodowania i zadośćuczynienia.

W każdym przypadku wysokość odszkodowania wynikać będzie z konkretnych wyliczeń i powinna być ustalona precyzyjnie.

Zasadnicza różnica występuje przy zadośćuczynieniu, gdyż sąd, ustalając jego wysokość, ma całkowitą swobodę, natomiast ugody zawierane w efekcie postępowania przed wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych muszą mieścić się w ramach określonych w ustawie. Poszkodowany pacjent może uzyskać w takim postępowaniu maksymalnie 100 tysięcy zł zadośćuczynienia, a w przypadku śmierci, jego najbliżsi otrzymają maksymalnie 300 tysięcy złotych. W postępowaniu przed sądem powszechnym strona ma możliwość uzyskania odszkodowania w dużo wyższej kwocie, przewyższającej nawet milion złotych.

Warto wskazać, że pod powszechnie używanym pojęciem „odszkodowanie” faktycznie kryją się trzy rodzaje świadczeń:

 • odszkodowanie,

 • zadośćuczynienie,

 • renta.

Zadośćuczynienie jest przyznawane w wysokości uznaniowej, zwykle jednak ma najwyższą wartość pieniężną, natomiast wysokość odszkodowania i renty wynika z dokładnych wyliczeń konkretnych strat materialnych.

Odszkodowanie  obejmuje straty finansowe poniesione na konieczne leczenie, opiekę czy rehabilitację, a zatem:

 • zakup leków,

 • dojazdy do szpitala,

 • dodatkowe badania i wizyty lekarskie,

 • przystosowania mieszkania do powstałej w wyniku błędu lekarskiego niepełnosprawności,

 • przygotowania do innego zawodu.

Jako poszkodowany powinieneś w związku z tym gromadzić wszelkie rachunki, faktury, paragony za zakup leków, za prywatne dodatkowe wizyty. Istotną część stanowi dokumentacja medyczna, bez której nie możemy skutecznie ubiegać się o należne nam odszkodowanie, bez względu na jego formę.

Autor: Aplikant adwokacki Ewelina Świstek

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


cztery × = 36