Kara za wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta z art. 192 § 1 k.k

Przestępstwo wykonania zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta stypizowane w art. 192 Kodeksu karnego należy do katalogu występków, gdyż zgodnie z § 1  powyższego przepisu prawnego za popełnienie owego czynu zabronionego, lekarzowi grozi:

 • kara grzywny;

 • kara ograniczenia wolności;

albo

 • kara pozbawienia wolności do lat 2.

Kara grzywny

Na podstawie art. 33 § 1 Kodeksu karnego, należy podkreślić, iż grzywnę wymierza się w stawkach dziennych. Sąd określa po pierwsze liczbę stawek, a następnie wysokość jednej stawki, np. osobie X Sąd wymierzył karę grzywny w wysokości 100 stawek dziennych po 10 złotych jedna stawka, czyli łącznie osoba X ma do zapłaty 1000 złotych. Przy ustalaniu stawki dziennej grzywny na podstawi art. 33 § 3 Kodeksu karnego, Sąd bierze pod uwagę:

 • dochody lekarza jako sprawcy przestępstwa;

 • jego warunki osobiste oraz rodzinne;

 • stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe osoby wykonującej zabieg leczniczy bez zgody pacjenta.

Artykuł 33 § 3 Kodeksu karnego wskazuje, że „stawka dzienna nie może być niższa od 10 złotych, ani też przekraczać 2000 złotych”.

Kara ograniczenia wolności

Artykuł 34 § 1a Kodeksu karnego wskazuje, że kara ograniczenia wolności jest sankcją, która polega na:

 • obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne;

 • obowiązku pozostawania w miejscu stałego pobytu lub w innym wyznaczonym miejscu, z zastosowaniem systemu dozoru elektronicznego;

 • wykonywaniu pracy zarobkowej, nauce lub przygotowaniu się do zawodu;

 • powstrzymaniu się od nadużywania alkoholu lub używaniu innych środków odurzających;

 • poddaniu się terapii uzależnień;

 • poddaniu się terapii, w szczególności psychoterapii lub psychoedukacji;

 • uczestnictwie w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;

 • powstrzymaniu się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach;

 • powstrzymaniu się od kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi osobami w określony sposób lub zbliżania się do pokrzywdzonego lub innych osób;

 • potrąceniu od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez Sąd.

Zgodnie z art. 34 § 1 Kodeksu karnego: „kara ograniczenia wolności trwa najkrócej miesiąc, najdłużej 2 lata; wymierza się ją w miesiącach i latach”. Odbywając karę ograniczenia wolności lekarz, który popełnił przedmiotowe przestępstwo nie może bez zgody Sądu zmieniać miejsca stałego pobytu oraz ma on obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary na podstawie art. 34 § 2 Kodeksu karnego.

Kara pozbawienia wolności

Wymierzając karę za popełnienie przestępstwa wykonania zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta, Sąd może także wymierzyć lekarzowi karę pozbawienia wolności do lat 2, zgodnie z art. 192 § 1 Kodeksu karnego.

Odpowiedzialność dyscyplinarna

Obok odpowiedzialności karnej, lekarz wykonujący zabieg leczniczy bez zgody pacjenta może odpowiadać dyscyplinarnie, ponieważ członkowie izb lekarskich ponoszą odpowiedzialność zawodową za naruszenie zasad etyki lekarskiej oraz przepisów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza.

Podsumowując, należy wskazać, iż lekarzowi za popełnienie przestępstwa z art. 192 § 1 Kodeksu karnego, tj. wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności oraz kara pozbawienia wolności do lat 2. Ponadto, lekarz wykonujący zabieg leczniczy bez zgody pacjenta jest także narażony na odpowiedzialność dyscyplinarną. Wymierzając karę za przedmiotowe przestępstwo, Sąd może również zastosować inne instytucje wynikające z prawa karnego materialnego, np. nadzwyczajne złagodzenie kary – kwestia ta zostanie wyczerpująco omówiona w kolejnym artykule.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Edyta Gorczyńska

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. 22 629 00 36

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Kara za wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta z art. 192 § 1 k.k

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Waszą prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


7 − = pięć