Kara za przestępstwo nieumyślnego spowodowania śmierci pacjenta z art. 155 k.k.

Zgodnie z art. 155 kodeksu karnego „Kto nieumyślnie powoduje śmierć człowieka, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5„.

Przestępstwo to należy do katalogu występków, gdyż zgodnie z powyższym przepisem za popełnienie owego czynu zabronionego, lekarzowi grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Kara pozbawienia wolności polega na pozbawieniu skazanego lekarza swobody poruszania się po świecie zewnętrznym oraz odizolowania go od świata zewnętrznego. Skazany nie ma możliwości wyboru miejsca, w którym przebywa, ograniczona jest mu wolność decyzji. Zostaje on również pozbawiony pewnych dóbr i świadczeń.

Jednakże Sąd wymierzając sprawcy karę za popełnienie przedmiotowego przestępstwa może zastosować szereg instytucji prawnokarnych tj.

Warunkowe zawieszenie wykonania kary

Na podstawie art. 69  § 1 k.k. „Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności orzeczonej w wymiarze nieprzekraczającym roku, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa nie był skazany na karę pozbawienia wolności i jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec niego celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa”.

Z przepisu tego wynika, że warunkiem zastosowania warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności jest to, aby:

 1. wymierzona przez Sąd kara wynosiła maksymalnie 1 rok,

 2. lekarz w czasie popełnienia przestępstwa, a więc w tym wypadku nieumyślnego spowodowania śmierci, nie był skazany na karę pozbawienia wolności,

 3. było to wystarczające dla osiągnięcia wobec lekarza celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa.

Podkreślić należy, że zawieszenie wykonania kary jest instytucją o charakterze fakultatywnym, a więc do Sądu należy decyzja, czy ją zastosuje.

Zgodnie z § 2 wspomnianego artykułu Sąd zawieszając wykonanie kary lekarzowi, który nieumyślnie spowodował śmierć pacjenta, bierze pod uwagę m.in.:

 • jego postawę,

 • właściwości i warunki osobiste,

 • dotychczasowy sposób życia,

 • jego zachowanie po popełnieniu przestępstwa.

Zawieszenie wykonania kary następuje na okres próby wynoszący od 1 roku do 3 lat i biegnie od uprawomocnienia się wyroku (art. 70 § 1 k.k.), a więc od momentu, gdy nie przysługują stronom zwykłe środki odwoławcze (apelacja od wyroku, zażalenie na postanowienie). Długość okresu próby jest zróżnicowana i zależy od tego, kto jest sprawcą.

np. Sąd uznał lekarza X winnego nieumyślnego spowodowania śmierci pacjenta i wymierzył mu karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres próby 2 lat.

Orzeczenie kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania oznacza, że skazany nie trafi do zakładu karnego. Realizacja orzeczonej kary zostaje wstrzymana na oznaczony okres próby. Skazany dostaje szansę, że kara nie zostanie wykonana pomimo, że została orzeczona, pod warunkiem, że nie wróci na drogę przestępczą i będzie przestrzegał wszystkich nałożonych na niego warunków

Możliwość orzeczenia środka karnego

Poza karą pozbawienia wolności Sąd może orzec również wobec lekarza środek karny w postaci zakazu wykonywania zawodu, zajmowania określonego stanowiska, np. stanowiska ordynatora, bądź prowadzenia działalności np. gabinetu stomatologicznego.

Zgodnie bowiem z art. 41 § 1 k.k. „Sąd może orzec zakaz zajmowania określonego stanowiska albo wykonywania określonego zawodu, jeżeli sprawca nadużył przy popełnieniu przestępstwa stanowiska lub wykonywanego zawodu albo okazał, że dalsze zajmowanie stanowiska lub wykonywanie zawodu zagraża istotnym dobrom chronionym prawem”.

Sąd decydując się na orzeczenie zakazu wymierza go od roku do 15 lat (art. 43 §  1 k.k.). Zakaz obowiązuje od uprawomocnienia się orzeczenia.

Np. Sąd orzekł wobec X za nieumyślne spowodowanie śmierci środek karny w postaci zakazu wykonywania zawodu lekarza w wymiarze 5 lat.

Odpowiedzialność dyscyplinarna

Wspomnieć również należy, że obok odpowiedzialności karnej, lekarz za nieumyślne spowodowanie śmierci pacjenta może odpowiadać dyscyplinarnie, ponieważ członkowie izb lekarskich ponoszą odpowiedzialność zawodową za naruszenie zasad etyki lekarskiej oraz przepisów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza.

Podsumowując, należy wskazać, iż lekarzowi za popełnienie przestępstwa z art. 155 k.k., tj. nieumyślnego spowodowania śmierci pacjenta grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie orzeczonej kary, jeżeli zostaną spełnione przesłanki oraz orzec środek karny w postaci zakazu wykonywania zawodu. Ponadto, lekarz popełniający przedmiotowe przestępstwo jest także narażony na odpowiedzialność dyscyplinarną.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Małgorzata Nowosielska

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. 22 629 00 36

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Kara za przestępstwo nieumyślnego spowodowania śmierci pacjenta z art. 155 k.k.

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Waszą prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


− trzy = 6