Kara za przestępstwo narażenia pacjenta na niebezpieczeństwo z art. 160 § 1 k.k.

Lekarz gwarant z uwagi na to, iż ma szczególny obowiązek opieki nad pacjentem, którego najwyższe dobra, tj. życie lub zdrowie są zagrożone, ponosi odpowiedzialność karną za niewywiązanie się z obowiązku.

Kodeks Karny (art. 160) stanowi, iż:

 • 1. Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 • 2. Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 • 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 • 4. Nie podlega karze za przestępstwo określone w § 1-3 sprawca, który dobrowolnie uchylił grożące niebezpieczeństwo.

 • 5. Ściganie przestępstwa określonego w § 3 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Kara za umyślne narażenie pacjenta na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia – art. 160 § 2 KK

Jak wynika z § 2 w/w artykułu, jeżeli lekarz gwarant popełni umyślnie przestępstwo narażenia pacjenta na niebezpieczeństwo podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 • Kara pozbawienia wolności

Polega ona na pozbawieniu skazanego lekarza swobody poruszania się po świecie zewnętrznym oraz odizolowania go od świata zewnętrznego. Skazany nie ma możliwości wyboru miejsca, w którym przebywa, ograniczona jest mu wolność decyzji. Zostaje on również pozbawiony pewnych dóbr i świadczeń.

W przypadku narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężki uszczerbek na zdrowiu przez lekarza, Sąd może orzec wobec niego  – zgodnie z § 2 art. 160 KK – karę pozbawienia wolności w minimalnym wymiarze 3 miesięcy, a w maksymalnym wymiarze 5 lat. Co oznacza, iż kara nie będzie trwała krócej niż 3 miesiące ani dłużej niż 5 lat.

Kara za nieumyślne narażenie pacjenta na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia – art. 160 § 3 KK

W przypadku nieumyślnego narażenia pacjenta na niebezpieczeństwo utraty  życia lub ciężki uszczerbek na zdrowiu Sąd może orzec karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.

 • Kara grzywny

Jest to kara o charakterze pieniężnym, która polega na zobowiązaniu skazanego lekarza do wpłacenia na rzecz Skarbu Państwa określonej kwoty pieniężnej.

Kara grzywny wymierzana jest na podstawie art. 33 KK. Kwestią wartą uwagi jest fakt, iż grzywa wymierzana jest w stawkach dziennych. Sąd ustalając jej wysokość określa w pierwszej kolejności liczbę stawek dziennych, a następnie wysokość jednej stawki.

Podając na przykładzie: Wobec skazanego A.B. Sąd wymierzał karę grzywny w wymiarze 100 stawek dziennych po 20 zł jedna stawka. W praktyce oznacza to, iż skazany będzie musiał zapłacić grzywnę w wysokości 100 x 20 zł = 2 000 zł.

Przy ustalaniu stawki dziennej grzywny na podstawie art. 33 § 3 KK, Sąd obowiązany jest brać  pod uwagę:

 • dochody lekarza jako sprawcy przestępstwa, czyli osoby, która dopuściła się narażenia pacjenta na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężki uszczerbek na zdrowiu;

 • stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe lekarza;

 • warunki osobiste oraz rodzinne winnego lekarza.

Artykuł 33 § 3 Kodeksu karnego wskazuje, że „stawka dzienna nie może być niższa od 10 złotych, ani też przekraczać 2000 złotych”.

 • Kara ograniczenia wolności

Kara została uregulowana w art. 34 § 1a KK, natomiast wymieniony artykuł zawiera odesłanie do art. 72 § 1 pkt 4-7a. Z uwagi na to, kara ograniczenia wolności może polegać na :

 • obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne;

 • obowiązku pozostawania w miejscu stałego pobytu lub w innym wyznaczonym miejscu, z zastosowaniem systemu dozoru elektronicznego;

 • wykonywaniu pracy zarobkowej, nauce lub przygotowaniu się do zawodu;

 • powstrzymaniu się od nadużywania alkoholu lub używaniu innych środków odurzających;

 • poddaniu się terapii uzależnień;

 • poddaniu się terapii, w szczególności psychoterapii lub psychoedukacji;

 • uczestnictwie w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;

 • powstrzymaniu się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach;

 • powstrzymaniu się od kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi osobami w określony sposób lub zbliżania się do pokrzywdzonego lub innych osób;

 • potrąceniu od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez Sąd.

Zgodnie z art. 34 § 1 Kodeksu karnego: „kara ograniczenia wolności trwa najkrócej miesiąc, najdłużej 2 lata; wymierza się ją w miesiącach i latach”.

W stosunku do lekarza oskarżonego o popełnienie przestępstwa z art. 160 KK najczęściej orzekaną jest kara ograniczenia wolności w postaci zobowiązania skazanego lekarza do nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne.

Kara pozbawienia wolności została scharakteryzowana pokrótce powyżej.

Podsumowując powyższe informacje, należy przypomnieć, iż lekarzowi oskarżonemu o umyślne popełnienie przestępstwa bezpośredniego narażenia pacjenta na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężki uszczerbek na zdrowiu grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Natomiast lekarzowi oskarżonemu o nieumyślne narażenie pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężki uszczerbek na zdrowiu grozi znacznie niższa kara w postaci kary grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk oraz Aplikant Adwokacki Edyta Szewczyk

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. 22 629 00 36

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Kara za przestępstwo narażenia pacjenta na niebezpieczeństwo z art. 160 § 1 k.k.

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Waszą prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


dziewięć − = 6