Jak zawiadomić o popełnieniu przez lekarza przestępstwa narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu z art. 160 § 2 k.k.?

Kodeks Postępowania Karnego (dalej: KPK) nie przewiduje żadnego szczególnego sposobu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Zatem należy przyjąć, że można to zrobić w każdy sposób, który pozwoli na przekazanie odpowiednim organom wystarczających informacji, aby wszcząć na tej podstawie postępowanie.

Art. 304 § 1 KPK przewiduje, iż Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. Przepisy art. 148 § 2a-2c oraz art. 156a stosuje się odpowiednio”. Wskazuje to na obowiązek dla każdej osoby, która posiada informacje o możliwości popełnienia przestępstwa zawiadomienia o tym fakcie właściwe ograny. Dotyczy to również lekarza wobec, którego osoba ma podejrzenie, że swoim działaniem umyślnie naraziła pacjenta na utratę życia lub ciężki uszczerbek na zdrowiu. 

Zawiadamiając o podejrzeniu popełnienia przestępstwa należy pamiętać, żeby podać możliwie jak najwięcej informacji i szczegółów, które będą pomocne w dalszym toku czynności podejmowanych przez Policję lub prokuraturę. Oczywiście należy zachować przy tym zdrowy rozsądek, ponieważ jeśli organ będzie miał pytania to może je zadać zawiadamiającemu.

 1. Ustne zawiadomienie

Najpowszechniejszą metodą zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, w tym popełnia przestępstwa przez lekarza jest złożenie ustanego zawiadomienia w Prokuraturze lub na Policji. W tym celu należy udać się do najbliższego komisariatu Policji lub Prokuratury i opowiedzieć funkcjonariuszowi Policji albo Prokuratorowi o zdarzeniu i okolicznościach zdarzenia.

Podając na przykładzie: osoba A.B. będąc w szpitalu widziała, że lekarz opuszcza miejsce pracy, podczas gdy na oddziale zaczęła się akcja porodowa jej koleżanki C.D. – pacjentki lekarza, u której przewidywany jest skomplikowany poród. Osoba A.B powinna udać się do najbliższego komisariatu Policji lub do prokuratury i poinformować o całym zdarzeniu oraz wyjaśnić okoliczności zdarzenia.(Przy założeniu, że lekarz działa umyślnie).

Osoba zawiadamiająca zostanie również przesłuchana w charakterze świadka zdarzenia. Zarówno zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa złożone ustnie jak też zeznania zostaną zapisane w protokole, który sporządzi osoba odbierająca zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i przesłuchuje świadka. 

 1. Pisemne zawiadomienie

Innym sposobem zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez lekarza jest złożenie pisemnego zawiadomienia. Pisemne zawiadomienie składa się albo w biurze podawczym Policji albo Prokuratury, można również wysłać pocztą. W przypadku wyboru tej drogi zawiadamiający również zostanie przesłuchany w charakterze świadka, ale na późniejszym etapie postępowania przygotowawczego. Pisemne zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstw powinno być właściwie zatytułowane, ponieważ znacznie ułatwi to pracę organom przyjmującym w rozpoznaniu pisma. Jeśli zawiadamiający zdecyduje się złożyć pismo na biurze podawczym musi pójść do prokuratury lub na komisariat policji i zostawić tam pismo. W przypadku wyboru drogi w postaci wysłania pocztą, należy wysłać zawiadomienie listem poleconym z dowodem nadania. Dowód nadania należy zatrzymać, jako potwierdzenie wysłania zawiadomienia.

 1. Telefoniczne lub mailowe zawiadomienie

Kolejnym sposobem złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa jest poinformowanie o tym właściwych organów telefonicznie lub droga mailową. Jednakże jest to metoda najmniej polecana, – gdyż brak tu pewności, czy Policja lub Prokuratura zostały właściwie poinformowane – ale w awaryjnych przypadkach konieczna.

Na zakończenie należy przypomnieć, iż lekarz – gwarant z uwagi na pełnione funkcje powinien właściwie wypełniać nałożone na niego obowiązki. W przypadku posiadania informacji przez kogokolwiek o popełnieniu przestępstwa przez lekarza – gwaranta, w interesie ogólnym leży zawiadomienie o tym właściwych instytucji, aby sprawca przestępstwa został pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Wynika to z faktu, iż lekarz dobrowolnie przyjął na siebie obowiązek niesienia pomocy i działania zgodnie z wiedzą medyczną, dlatego wymaga się od niego należytej staranności i przewidywania skutków swojego dziania.

Niedopełnienie obowiązków i narażenie pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężki uszczerbek na zdrowiu należy stanowi szczególny rodzaj przestępstwa, ponieważ naraża najwyższe dobra człowieka.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk oraz Aplikant Adwokacki Edyta Szewczyk

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. 22 629 00 36

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Jak zawiadomić o popełnieniu przez lekarza przestępstwa narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu z art. 160 § 2 k.k.?

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Waszą prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


sześć × 4 =