Jak zawiadomić o popełnieniu przez lekarza przestępstwa spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu pacjenta z art. 156 k.k.?

W Kodeksie Postępowania Karnego (dalej: KPK) nie ma wskazanego żadnego szczególnego sposobu zawiadamiania właściwych organów o popełnieniu przestępstwa. Można z tego wnioskować, iż zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa może być złożone w dowolny sposób, który dostatecznie będzie przekazywał informacje o popełnionym przestępstwie.

Na podstawie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa wszczynane jest postępowanie przygotowawcze przez uprawniony organ.

Art. 304 § 1 KPK wskazuje, iż:

Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. Przepisy art. 148 § 2a-2c oraz art. 156a stosuje się odpowiednio”.

Powyższy przepis nakłada na każdą osobę, która posiada informacje o możliwości popełnienia przestępstwa obowiązek zawiadomienia o tym fakcie właściwe ograny. Znajduje to także zastosowanie do w stosunku do osoby lekarza wobec, którego zawiadamiający ma podejrzenie, że swoim działaniem (zaniechaniem) umyślnie lub nieumyślnie spowodował ciężki uszczerbek na zdrowiu pacjenta albo umyślnie spowodował ciężki uszczerbek na zdrowiu, którego skutkiem była śmierć tego pacjenta (art.156 k.k.).

Kodeks Postępowania Karnego nie wskazuje jakie informacje powinna w zawiadomieniu przekazać osoba zawiadamiająca. Jest to rozwiązanie, które w pełni zasługuje na aprobatę ponieważ, sztywne wyznaczenie informacji, które należy przekazać, ograniczyłoby możliwość zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa w sytuacji, kiedy osoba, która ma takie podejrzenie nie posiadałaby kompletnych informacji.

Jednakże pomimo braku wytycznych osoba zawiadamiająca powinna przekazać właściwemu organowi możliwie jak najwięcej informacji o przestępstwie spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez lekarza. Informacje powinny być dosyć szczegółowe, gdyż ułatwi to pracę organom – Policji i prokuraturze oraz może być pomocne w dalszym toku podejmowanych czynności. Jednakże przekazując szczegółowe informacje należy zachować umiar, gdyż jeżeli organ będzie wątpliwości dotyczące stanu faktycznego zdarzenia zawsze może zadawać pytania zawiadamiającemu.

Sposoby zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa

 1. Ustne zawiadomienie

Jest najpowszechniejszym sposobem zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. Ustne zawiadomienie składa się w Prokuraturze lub na Policji. W tym celu należy udać się do najbliższego komisariatu Policji lub Prokuratury i opowiedzieć funkcjonariuszowi Policji albo Prokuratorowi o zdarzeniu i okolicznościach zdarzenia.

Podając na przykładzie: Pacjent A.B. miał przeprowadzoną operację wzroku w szpitalu. Po operacji uskarżał się na bóle gałki ocznej. Okazało się, iż stan oka pogorszył się i konieczne będzie długotrwałe leczenie. Rodzice pacjenta A.B. udali się na komisariat policji i opowiedzieli dyżurnemu policjantowi o pacjenta złożyli w ten zdarzeniu. Rodzice pacjenta złożyli w ten sposób ustne zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.

W tym miejscu należy w skazać, iż osoba zawiadamiająca zostanie również przesłuchana w charakterze świadka zdarzenia.

Zarówno zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożone ustnie, jak też zeznania zostaną zapisane w protokole, który sporządzi osoba odbierająca zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i przesłuchuje świadka. Protokół musi zostać podpisany przez osobę zawiadamiającą i zeznającą.

 1. Pisemne zawiadomienie

Kolejnym sposobem zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu pacjenta przez lekarza jest złożenie pisemnego zawiadomienia.

Pisemne zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa powinno zostać właściwie zatytułowane przez zawiadamiającego. Ma to na celu ułatwienie organom ujmującym rozpoznanie pisma. W piśmie należy dokładnie opisać zdarzenie. Następnie pismo należy dostarczyć do Prokuratury albo Policji. Oznacza to, iż zawiadamiający może:

 • złożyć pisemne zawiadomienie w biurze podawczym Policji albo Prokuratury. Zawiadamiający musi w tym celu pójść do Prokuratury lub na komisariat Policji i zostawić tam pismo.

 • wysłać pocztą – w tym przypadku, należy wysłać zawiadomienie listem poleconym z dowodem nadania. Dowód nadania należy zatrzymać na przyszłość jako potwierdzenie wysłania owego zawiadomienia.

W przypadku wyboru zawiadomienia w postaci pisemnej zawiadamiający również zostanie przesłuchany w charakterze świadka, ale na późniejszym etapie postępowania przygotowawczego.

 1. Telefoniczne lub mailowe zawiadomienie

Kolejnym sposobem złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa jest poinformowanie o tym właściwych organów telefonicznie lub droga mailową.

Jednakże jest to metoda najmniej polecana. Wynika to z faktu, iż brak w tym przypadku pewności, czy Policja lub Prokuratura zostały właściwie poinformowane. Należy jednak wskazać, iż w awaryjnych przypadkach może się okazać, że jest to jedyna metoda na złożenie zawiadomienia.

Na zakończenie należy wskazać, iż każdy ma obowiązek złożyć zawiadomienie jeżeli ma podejrzenie o popełnieniu przestępstwa przez lekarza, na którym ciąży szczególny obowiązek ratowania zdrowia (i życia) pacjenta. W przypadku dopuszczenia się przez lekarza przestępstwa spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, zawiadomienie o tym przestępstwie ma szczególne znaczenie i leży w ogólnym interesie społeczeństwa.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk oraz Aplikant Adwokacki Edyta Szewczyk

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. 22 629 00 36

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

2 odpowiedzi na „Jak zawiadomić o popełnieniu przez lekarza przestępstwa spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu pacjenta z art. 156 k.k.?

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Waszą prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

 2. Bekair pisze:

  Artykuł konkretny i na temat – bardzo pomocny dla osób pokrzywdzonych przez niektórych lekarzy, traktujący pacjentów i swój zawód jako zło konieczne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


− cztery = 5