Jak zawiadomić o popełnieniu przez lekarza niepełniącego obowiązków służbowych przestępstwa nieudzielenia pomocy z art. 162 § 1 k.k.?

Wartym przypomnienia jest, iż nieudzielenie pomocy osobie, której grozi niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia przez lekarza pozostającemu po godzinach pracy jest przestępstwem. Jak stanowi bowiem artykuł 162 § 1 k.k., którego treść brzmi: „kto człowiekowi znajdującemu się położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Jak zostało wskazane w artykule: Kara za przestępstwo nieudzielenia pomocy z art. 162 § 1 k.k. wobec lekarza niepełniącego obowiązków służbowych przestępstwo nieudzielenia pomocy ścigane jest z urzędu. Innymi słowy, nie potrzebny jest wniosek pokrzywdzonego, aby organy ścigania rozpoczęły procedurę postępowania karnego prowadzoną przeciwko lekarzowi, który nie udzielił pomocy. Jednak aby organy ścigania mogły rozpocząć procedurę karną, najpierw muszą powziąć informację o popełnieniu przestępstwa.

Obowiązek zawiadomienia o przestępstwie

Jak wynika z przepisów kodeksu postępowania karnego, każda osoba mająca wiedzę, iż dokonano przestępstwa, ma nie tylko prawo, ale także i obowiązek zawiadomić o tym organy ścigania. Jak stanowi bowiem art. 304 k.p.k.: „Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję”.

Ustne zawiadomienie

Do złożenia zawiadomienia o przestępstwie uprawniona jest każda osoba, która posiada informację o popełnieniu przestępstwa, a nie tylko osoba pokrzywdzona. Podczas składania zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa nie ma również znaczenia wiek, płeć czy narodowość osoby zawiadamiającej o popełnieniu przestępstwa. Najprostszym sposobem złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa jest pójście na komisariat Policji i złożenie tam stosownego oświadczenia ustnego. Czynność ustnego zawiadomienia o przestępstwie jest wprawdzie rozmową, lecz ma formę protokolarną zgodnie z wymogami obowiązującej procedury karnej.

Zawiadomienie o przestępstwie ma obowiązek przyjąć każdy funkcjonariusz Policji w każdym komisariacie i na każdej komendzie Policji, sporządzając w związku z tym protokół przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie. Nieważnym pozostaje fakt jaka komenda Policji jest właściwa ze względu na adres naszego zameldowania czy zamieszkania, ponieważ sprawę będzie prowadziła ta jednostka, na terenie której popełniono przestępstwo.

W przypadku, gdy nie jest możliwe zgłoszenie się do placówki Policji na terenie której popełniono przestępstwo, lub też nie wiadomo, gdzie dokładnie doszło do jego popełnienia – należy złożyć zawiadomienie w najbliższej jednostce Policji. Zawiadomienie będzie niezwłocznie przekazane jednostce odpowiedniej dla miejsca zaistnienia zdarzenia i tam będą wykonywane dalsze czynności w sprawie.

Zawiadomienie o przestępstwie można również przekazać Prokuraturze, przy czym obowiązują tu takie same reguły właściwości rzeczowej i miejscowej do prowadzenia postępowań przygotowawczych, jak w przypadku jednostek Policji.

Pisemne zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

W sytuacji, gdy osoba zawiadamiająca uważa, że nie jest w stanie sama wyczerpująco opisać, co się wydarzyło (a zdarzenie nie wymaga natychmiastowych działań organów ścigania) lub po prostu obawia się przyjść na komisariat Policji – może wysłać napisane przez siebie zawiadomienie o przestępstwie pocztą, mailem, lub faksem.

Należy jednak pamiętać, iż również osoba składająca zawiadomienie na piśmie może zostać wezwana do złożenia zeznań w charakterze świadka. Może się też zdarzyć, że w spisanym zawiadomieniu brak jest istotnych szczegółów – wtedy również zawiadamiający o przestępstwie otrzyma wezwanie do stawienia się na komisariat.

Celem uniknięcia pominięcia istotnych szczegółowa, wartym jest zwrócenie uwagi na wymogi pisma procesowego, wynikające z art. 119 k.p.k. :

1) oznaczenie organu, do którego jest skierowane (oznaczenie jednostki Policji lub Prokuratury wraz z adresem),

2) oznaczenie oraz adres wnoszącego pismo,

3) opisanie sprawy, której dotyczy zawiadomienie (w miarę potrzeby z uzasadnieniem),

4) datę i podpis składającego pismo.

Ważnym jest również, by listowne zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa wysłać za potwierdzeniem nadania bądź za zwrotnym potwierdzeniem odbioru).

Istotne jest również, że osoba zawiadamiająca o przestępstwie może zastrzec prawo do zachowania anonimowości bądź w ogóle zrezygnować z podania swoich danych osobowych. Bowiem spośród różnorodnych sposobów poinformowania o przestępstwie, istnieje również anonim: informacja, której autor nie jest znany i – prawdopodobnie – w takim charakterze chce pozostać.

Forma złożenia anonimu też może być różna: telefoniczna informacja bez podania danych osobowych, pisemna informacja – bez podpisu, z podaniem nieprawdziwych danych personalnych lub też celowe nieczytelne podpisanie się. Pamiętać należy jednak, że taki tryb postępowania w niektórych przypadkach opóźni reakcję organów ścigania dużo czasu gdyż poświęcą na ustalenia, które można by szybko uzyskać bezpośrednio od osoby zawiadamiającej.

Podsumowując należy stwierdzić, iż do złożenia zawiadomienia o przestępstwie uprawniona jest każda osoba, która posiada informację o popełnieniu przestępstwa, a nie tylko osoba pokrzywdzona. Forma złożenia zawiadomienia może być różna: telefoniczna, listowna czy osobista. Ważnym jest również, iż w przypadku, gdy osoba zawiadamiająca nie chce podawać swoich danych osobowych, może zrezygnować z ich udzielenia bądź zastrzec prawo do zachowania anonimowości.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Paulina Petroniec

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. +48 22 629 00 36

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Jak zawiadomić o popełnieniu przez lekarza niepełniącego obowiązków służbowych przestępstwa nieudzielenia pomocy z art. 162 § 1 k.k.?

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Waszą prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


5 × = trzydzieści pięć