Jak zawiadomić o popełnieniu przez lekarza przestępstwa nieumyślnego narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu z art. 160 § 3 k.k.?

Zgodnie z dyspozycją art. 160 Kodeksu Karnego (dalej: KK):

§ 1. Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 4. Nie podlega karze za przestępstwo określone w § 1-3 sprawca, który dobrowolnie uchylił grożące niebezpieczeństwo.

§ 5. Ściganie przestępstwa określonego w § 3 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Jak wynika z powyższego przepisu w przypadku zarówno w przypadku umyślnego, jak też nieumyślnego narażania pacjenta na utratę życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lekarz może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Jednakże tryb działania w obu przypadku jest inny.

W przypadku przestępstwa umyślnego narażenia na niebezpieczeństwo, każda osoba może złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Więcej na ten temat w artykule Jak zawiadomić o popełnieniu przez lekarza przestępstwa narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu z art. 160 § 2 k.k.?

W przypadku przestępstwa nieumyślnego narażenia na niebezpieczeństwo, procedura działania wygląda inaczej. Zgodnie z § 5 powyższego artykułu, ściganie przestępstwa nieumyślnego następuje tylko i wyłącznie na wniosek pokrzywdzonego. Z uwagi na to tryb ten nazywany jest trybem wnioskowym.

Przestępstwa wnioskowe ścigane są na wniosek uprawnionego podmiotu – w tym przypadku pokrzywdzonego pacjenta. W tym miejscu należy zaznaczyć, iż postępowanie z chwilą złożenia wniosku o ściganie toczy się już z urzędu, czyli jest publicznoskargowe. Wynika to wprost z art. 12 § 1 KPK:W sprawach o przestępstwa ścigane na wniosek postępowanie z chwilą złożenia wniosku toczy się z urzędu. Organ ścigania poucza osobę uprawnioną do złożenia wniosku o przysługującym jej uprawnieniu.”

Wniosek o ściganie

 • Kto jest uprawniony do złożenia wniosku o ściganie?

Wniosek o ściganie jest składany przez uprawniony podmiot – przez pokrzywdzonego pacjenta. Więcej na ten temat w artykule „Kto może zawiadomić o popełnieniu przestępstwa nieumyślnego bezpośredniego narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężki uszczerbek na zdrowiu przez lekarza (z art. 160 § 3 KK) ?”

 • W jakiej formie należy złożyć wniosek o ściganie?

Przepisy nie wskazują w jakiej formie powinien być złożony wniosek o ściganie. Z uwagi na to należy przyjąć, iż wniosek powinien jedynie dostatecznie wyrażać wolę pokrzywdzonego, tj. wolę ścigania lekarza, który naraził go na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężki uszczerbek na zdrowiu. Zatem może być złożony na piśmie lub ustnie do protokołu.

 • Kiedy należy złożyć wniosek o ściganie?

Pokrzywdzony może włożyć wniosek o ściganie lekarza, który dopuścił się narażenia go na utratę życia lub ciężki uszczerbek na zdrowiu do momentu kiedy w/w przestępstwo, tj. nieumyślne narażenie pacjenta na utratę życia lub ciężki uszczerbek na zdrowiu, nie ulegnie przedawnieniu, tj. do chwili kiedy przestępstwo może być ścigane.

W przypadku przestępstwa nieumyślnego narażenia pacjenta na utratę życia lub zdrowia przedawnienie następuje z upływem 5 lat od dnia popełnia przestępstwa przez lekarza. Zatem pokrzywdzony pacjent może w ciągu 5 lat od zdarzenia zgłosić wniosek o ściganie lekarza, który dopuścił się czynu przestępnego. Wynika to art. 101 § 1 pkt 4 KK. Jeżeli w okresie 5 lat wszczęto postępowanie przeciwko osobie, karalność popełnionego przez nią przestępstwa przedawnia się z upływem 5 lat od zakończenia tego okresu. (art. 102 KK).

Ważną kwestią jest również fakt, iż wniosek może zostać złożony na każdym etapie postępowania karnego, w tym także  w postępowaniu odwoławczym prowadzonym w wyniku zaskarżenia decyzji o umorzeniu postępowania z powodu braku wniosku o ściganie. Z tego wynika, iż wniosek o ściganie może zostać złożony jako uzupełnienie braku formalnego, w przypadku kiedy postępowanie zostało wszczęte pomimo braku odpowiedniego wniosku.

 • Gdzie należy złożyć wniosek o ściganie?

Wniosek o ściganie powinien zostać złożony do organu ścigania, tj. do Prokuratury albo na Policji.

Warto zastanowić się co w przypadku kiedy osoba, która dowiedziała się o popełnieniu przestępstwa zgłosi to do właściwego organu, a okaże się iż jest to przestępstwo wnioskowe.

W takim przypadku organ uprawniony do ścigania ma obowiązek ustalić czy pokrzywdzony pacjent będzie składał wniosek o ściganie lekarza z uwagi na nieumyślne narażenia go na utratę życia lub zdrowia.

Podsumowując należy zaznaczyć, iż pacjent pokrzywdzony przestępstwem nieumyślnego narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężki uszczerbek na zdrowiu przez lekarza powinien złożyć wniosek o ściganie w formie ustnej albo pisemnej do właściwego organu. Niezłożenie wniosku o ściganie przez pokrzywdzonego pacjenta wykluczy możliwość wszczęcia postępowania karnego, a tym samym pociągnięcie lekarza do odpowiedzialności karnej.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk oraz Aplikant Adwokacki Edyta Szewczyk

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. 22 629 00 36

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Jak zawiadomić o popełnieniu przez lekarza przestępstwa nieumyślnego narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu z art. 160 § 3 k.k.?

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Waszą prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


pięć × 3 =