Jak uzyskać dokumentację medyczną potrzebną do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych?

W każdej sprawie o odszkodowanie za błędy medyczne konieczne jest uzyskanie dokumentacji medycznej, której znajomość jest niezbędna do udowodnienia błędu medycznego.

Na dokumentację medyczną składają się przykładowo: historia choroby, wyniki przeprowadzonych badań, obserwacje lekarskie, karta zleceń lekarskich, opis operacji itp.

Wszystkie uzyskane przez pacjenta dokumenty powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem. Oznacza to, iż każda kserokopia wydana ze szpitala powinna zawierać pieczątkę szpitala i podpis upoważnionego pracownika.

Powyższe rozwiązanie chroni pacjenta. Mamy wtedy pewność, że nie nastąpią żadne zmiany, poprawki, dopiski w dokumentacji medycznej. Teoretycznie mogłoby dojść do takiej sytuacji w przypadku, gdy toczy się proces, a Sąd wzywa szpital do przesłania całości dokumentacji.

Warto nadmienić, że jednym z podstawowych obowiązków lekarza, zdefiniowanym w Ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty obok m. in. udzielania przystępnej informacji pacjentowi o jego stanie zdrowia, czy też zachowania tajemnicy lekarskiej, jest prowadzenie indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta. Dokumentacja ta zawiera szereg informacji o pacjencie, pozwalających na jego indywidualizację oraz opisujących jego stan zdrowia, w związku z czym kwestia sposobu jej udostępniania oraz podmiotów uprawnionych do wglądu do niej jest szczegółowo uregulowana w przepisach prawa.

Aby uzyskać dokumentację medyczną niezbędne jest wysłanie stosownego wniosku do zakładu opieki zdrowotnej lub szpitala, w którym się ona znajduje.

Podmiot leczniczy posiada trzy możliwości udostępniania dokumentacji medycznej:

1. może ją udostępnić w swej siedzibie do wglądu – tj. umożliwić pacjentowi lub osobie przez niego upoważnionej, a także odpowiedniemu organowi, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, zapoznanie z jej treścią bez potrzeby jej wydawania „na zewnątrz” zakładu.

Osobiście nie polecam tego sposobu. Samo zapoznanie się z dokumentacją jest niewystarczające. Nie ma wtedy możliwości choćby przekazania takiej możliwości biegłemu.

2. może sporządzić kopię, odpis lub wyciąg z dokumentacji medycznej, który przekaże następnie pacjentowi lub osobie przez niego upoważnionej, a także odpowiedniemu organowi, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, przy czym podmiot, który sporządza owe kopie, odpisy i wyciągi z dokumentacji może pobierać opłatę za ich udostępnienie.

Sporządzenie kopii to najlepszy sposób uzyskania dokumentacji. Kopia to nic innego jak ksero wszystkich dokumentów zawartych w dokumentacji medycznej, które są potwierdzone za zgodność z oryginałem. Taką dokumentację możemy przekazać biegłemu, możemy również sami się z nią zapoznać, zwracając uwagę na wszelkie nieprawidłowości, szczegóły, które według nas nie zgadzają się z tym w jaki sposób przebiega nasz proces leczenia.

Odpis natomiast to wtóropis. Przykładem jest kolejny egzemplarz karty informacyjnej opatrzony oryginalnymi podpisami.

3. Istnieje również trzeci sposób uzyskania dokumentacji medycznej, a mianowicie : może wydać oryginał dokumentacji medycznej za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu, z tym, że jedynie wówczas, gdy uprawniony organ żąda wydania oryginału dokumentacji medycznej danego pacjenta – z tym, iż wydanie za pokwitowaniem oryginału z żądaniem jej zwrotu tyczy się jedynie organu uprawnionego, a nie samego pacjenta.

Należy podkreślić jeszcze raz, że najlepszym rozwiązaniem jest uzyskanie kopii dokumentacji medycznej poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Wart zaznaczyć, że za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w art. 27 pkt 2 podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę. Opiszę to szczegółowo w artykule zatytułowanym ,,Ile wynoszą opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej”

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Jak uzyskać dokumentację medyczną potrzebną do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych?

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Wasza prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


2 × = dwa