Ile wynoszą opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej.

W każdej sprawie o odszkodowanie za błędy medyczne konieczne jest uzyskanie dokumentacji medycznej, której znajomość jest niezbędna do udowodnienia błędu medycznego, a co za tym idzie uzyskania odszkodowania.

Dotyczy to zarówno postępowania cywilnego o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia, jak również postępowania karnego, czy też zawodowego prowadzonemu przeciwko lekarzowi.

Na dokumentację medyczną składają się przykładowo: historia choroby, wyniki przeprowadzonych badań, obserwacje lekarskie, karta zleceń lekarskich, opis operacji itp.

Wszystkie uzyskane przez pacjenta dokumenty powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika szpitala. Co istotne poszkodowany powinien posiadać pełną dokumentację.

W artykule ,, Jak uzyskać dokumentację medyczną potrzebną do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych” szczegółowo opisałam w jaki sposób pacjentowi jest udostępniana dokumentacja medyczna. W niniejszym artykule natomiast wskażę, jakie opłaty musi z tego tytułu ponosić osoba żądająca wydania takiej dokumentacji.

Zgodnie z art. 28 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 24 stycznia 2012 r. za udostępnienie dokumentacji medycznej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę. Z opłat tych zwolnione są organy rentowe oraz wojewódzkie komisje ds orzekania o zdarzeniach medycznych.

Ustawa nie precyzuje wysokości opłat, pozostawiając ją do uznania podmiotom, które udzielają świadczeń zdrowotnych. Oznacza to, iż nie ma minimalnych stawek za udostępnienie dokumentacji, jednakże wskazano maksymalną wysokość opłat.

Za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej nie można żądać więcej niż 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – opłata nie może przekroczyć 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia o którym mowa wyżej.

Obecnie przeciętne wynagrodzenie wynosi 3942, 67 zł . Oznacza to, że za 1 stronę kopii zapłacimy maksymalnie 79 groszy , a za 1 stronę odpisu lub wyciągu 7,9 zł.

W praktyce warto odwiedzić stronę internetową podmiotu, od którego chcemy uzyskać dokumentację medyczną, gdzie czasami są umieszczane informacje o opłatach.

Podsumowując, za udostępnienie dokumentacji medycznej podmiot leczniczy może pobierać wynagrodzenie, którego maksymalne stawki są uregulowane w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Najlepszym rozwiązaniem jest wnioskowanie o udostępnienie kopii dokumentacji medycznej potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Taka dokumentacja może stanowić dowód w procesie oraz może zostać przekazana biegłemu w celu sporządzenia opinii.

Autor: Aplikant Adwokacki Ewelina Świstek.

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


trzy × = 9