Definicja błędu medycznego

Bardzo często dowiadujemy się z prasy, iż lekarz popełnił błąd. Jednakże nie każdy błąd, który popełnił lekarz będzie błędem medycznym. Dlatego też istotne jest wskazanie kiedy lekarz popełnia błąd.

Natomiast słuszne wydaje się, że lekarz powinien ponieść odpowiedzialność za swój czyn, jeżeli naraża pacjenta na utratę zdrowia lub życia czy też, jeżeli doszło do utraty zdrowia lub życia przez pacjenta. Poniższy artykuł ma na celu krótkie wskazanie, czym jest błąd medyczny i jakie rodzaje odpowiedzialności może ponieść lekarz za popełniony błąd medyczny.

Pojęcie błędu medycznego nie jest zdefiniowane przez ustawę. Na gruncie orzecznictwa oraz doktryny można stwierdzić, iż jako błąd medyczny określa się takie działania lub zaniechania lekarza, które są obiektywnie sprzeczne z powszechnie uznanymi zasadami aktualnej wiedzy i praktyki z zakresu medycyny.

Zgodnie z art. 4 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lekarz ma obowiązek wykonywać zawód:

– zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej,

– dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób,

– zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

– z należytą starannością.

Mimo dużej ilości definicji omawianego pojęcia, podstawowym jego kryterium jest naruszenie obowiązującej staranności. Należy zauważyć, iż od lekarza wymaga się staranności podwyższonej, z uwagi na profesjonalny charakter jego działań oraz ze względu na to, że lekarz ma dbać o życie i zdrowie ludzkie, które są dobrami szczególnie chronionymi przez polskie prawo.

Warto się zastanowić dlaczego dochodzi do popełniania przez lekarzy błędów. Z mojej praktyki wynika, że najczęściej dochodzi do popełnienia błędu na skutek:

– pominięcia podczas wywiadu lekarskiego istotnych z punktu widzenia rozpoznania choroby pytań,

– nieprzeprowadzenia wszystkich koniecznych w danym przypadku badań,

– niewłaściwej interpretacji istniejących, a nawet typowych dla danego schorzenia lub stanu pourazowego objawów,

– niewykorzystanie dostępnych, a koniecznych w określonej sytuacji zdrowotnej możliwości diagnostycznych,

– nieprawidłowości w leczeniu farmakologicznym,

– bezpodstawnego odroczenia przeprowadzenia operacji.

Biorąc pod uwagę kolejne etapy postępowania medycznego, a także w oparciu o kryterium czynności, w związku z podjęciem których dochodzi do błędu medycznego, w doktrynie oraz orzecznictwie sądowym wyróżnia się dwie podstawowe kategorie błędów lekarskich, a mianowicie:

– błąd diagnostyczny

– błąd terapeutyczny.

Błędy te opiszę dokładnie w kolejnych artykułach.

O błędzie diagnostycznym można mówić wtedy, kiedy lekarz naruszając obowiązujące go zasady postępowania medycznego w sposób błędny rozpozna stan zdrowia pacjenta.

Przykładowo do błędu takiego dojdzie, gdy lekarz rozpozna u pacjenta chorobę wrzodową żołądka, podczas gdy jest to nowotwór.

Błąd terapeutyczny natomiast polega na niewłaściwym wykonaniu czynności leczniczych.

Przykładem takiego błędu jest nieprzeprowadzenie u kobiety rodzącej odpowiednich badań wstępnych, wskutek czego dochodzi do powikłań przy porodzie i uszkodzenia płodu.

Odpowiedzialność lekarza za błąd medyczny może zaistnieć na kilku płaszczyznach, obejmując oprócz odpowiedzialności za przestępstwo także odpowiedzialność cywilną i zawodową.

Pociągnięcie lekarza do odpowiedzialności karnej będzie możliwe, gdy zostaną spełnione następujące przesłanki:

– działanie lekarza będzie sprzeczne z zasadami wiedzy medycznej;

-nastąpi skutek w postaci śmierci pacjenta lub dojdzie do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu pacjenta, innego naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia;

– zaistnieje związek przyczynowy pomiędzy działaniem lekarza a skutkiem;

-zawinione działanie lekarza.

Odpowiedzialność cywilna jest natomiast odpowiedzialnością majątkową dłużnika. Główną funkcją tej odpowiedzialności, zwłaszcza odszkodowawczej jest wyrównanie uszczerbku doznanego przez poszkodowanego. W przypadku szkody majątkowej na osobie z reguły przybiera postać odszkodowania, gdy natomiast zachodzi szkoda niemajątkowa, taka jak m.in. cierpienia spowodowane bólem, obawa przed pogorszeniem stanu zdrowia, ciągły stres, poczucie skrzywdzenia czy też poczucie, że jest się ciężarem dla najbliższych poszkodowany może żądać zadośćuczynienia pieniężnego za doznana krzywdę.

Zasady odpowiedzialności zawodowej są podobne do odpowiedzialności karnej, z tym że tutaj nie musi dojść do pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, gdyż wystarczające jest zawinione popełnienie przez lekarza błędu medycznego.

Podsumowując, lekarz może popełnić błąd na każdym etapie kontaktu z pacjentem. Jeżeli lekarz postąpi niezgodnie z zasadami wiedzy lub nie dołoży koniecznej staranności ma miejsce błąd lekarski. Za błąd lekarz może ponieść odpowiedzialność karną, cywilną (związaną z uzyskaniem zadośćuczynienia i odszkodowania) oraz odpowiedzialność dyscyplinarną. 

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Definicja błędu medycznego

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Wasza prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


6 − = pięć