Czy pozostawienie po operacji ciał obcych w organiźmie pacjenta jest błędem medycznym?

Pozostawienie ciał obcych w organizmie pacjenta zdarza się dość często i liczba spraw tego typu na wokandach sądowych niestety nie maleje. Najczęściej w ciele osoby operowanej pozostawia się chusty operacyjne, tampony, zwitki gazy, czasami są to narzędzia chirurgiczne takie jak igły czy też klamry.

Warto się zastanowić czy pozostawienie jakiegokolwiek ciała obcego w organizmie pacjenta jest błędem medycznym.

Obecnie przeważa pogląd, iż nie jest to błąd medyczny, a jedynie niedbalstwo. Zasadą jest,iż pozostawienie ciał obcych jest niedbalstwem, za które odpowiada lekarz ( szpital), który powinien naprawić wyrządzoną pacjentowi szkodę. To lekarz musi wykazać, iż w konkretnym przypadku nie doszło do niedbalstwa mimo zaszycia ciała obcego w organizmie pacjenta. Pamiętać należy, iż od lekarza wymaga się szczególnej staranności, a zatem odpowiada za każdą nieuwagę i nieostrożność.

Podkreślenia wymaga jeszcze raz fakt, iż w praktyce za niedbalstwo lekarz również odpowiada, dlatego można się starać o zapłatę odszkodowania oraz zadośćuczynienia.

Sąd Najwyższy już w wyroku z dnia 17 lutego 1967 r. w sprawie o sygn. I CR 435/66 wyraził pogląd, iż ,,pozostawienie po operacji w zeszytej ranie środków opatrunkowych nie może być traktowane jako błąd sztuki lekarskiej. Zaniedbanie takie należy ocenić jako niedopełnienie ze strony ordynatora i lekarza dokonującego operacji zachowania należytej staranności przy wykonywaniu swoich funkcji”

W przypadku gazików, tamponów, czy też kompresów można usprawiedliwić ich pozostawienie nagłością operacji, przyspieszonym tempie zabiegu, wyjątkowo trudnych warunkach operacyjnych z uwagi na zagrożenie życia i zdrowia. Natomiast w przypadku narzędzi chirurgicznych nie można dokonać takiego usprawiedliwienia, gdyż narzędzia powinny być bardzo dokładnie liczone zarówno przed rozpoczęciem zabiegu jak i po jego zakończeniu.

Sąd Najwyższy w wyroku z 9 grudnia 1970 r.( II CR 556/70) stwierdził, iż nie można aprobować poglądu, iż ryzyko na które godzi się lub może się godzić pacjent, poddając się operacji, obejmuje także pozostawienie w polu operacyjnym instrumentów operacyjnych, serwet operacyjnych lub w ogóle jakichkolwiek przedmiotów”

W przypadku, gdy dojdzie do zaszycia jakiegoś przedmiotu w ciele pacjenta może on się ubiegać o zasądzenie na jego rzecz zadośćuczynienia, którego wysokość zależy od rozmiaru krzywdy, stopnia i czasu trwania cierpień fizycznych i psychicznych. Sąd powinien wziąć pod uwagę subiektywne odczucia osoby poszkodowanej. Podkreślenia wymaga fakt, iż zadośćuczynienie można zasądzić tylko gdy wystąpi zawinienie lekarza. Sąd przypisuje winę, gdy stwierdzi niedbalstwo lekarza. Zasadą jest, że to lekarz musi udowodnić, iż nie dopuścił się takiego niedbalstwa.

Warto przywołać w tym miejscu przykład 22-letniej kobiety, u której dokonano operacji serca w roku 1983. W wyniku niedopatrzenia w sercu pacjentki pozostawiono fragment igieł atraumatycznych. Dopiero w 1996 r. kobieta dowiedziała się, iż pozostawiono w jej ciele igły. Co prawda nie powodowały one żadnych szkód w ciele pacjentki, jednakże od momentu, kiedy się o nich dowiedziała cierpiała na bezsenność, obawiała się o to, że igły się poruszą narażając ją na utratę zdrowia bądź życia. Pacjentka musiała też unikać części badań jak np. rezonansu magnetycznego, czy też przeprowadzanych za pomocą urządzeń laserowych. Sąd przyjął, iż pozostawienie igieł było rażącym niedbalstwem lekarza. Biorąc pod uwagę okoliczności sprawy, wiek powódki, poczucie krzywdy, sytuację rodzinną, zachowanie się szpitala po wyrządzeniu szkody, (czyli bagatelizowanie sytuacji, niepodjęcie żadnych działań zmierzających do naprawienia szkody) Sąd zasądził na rzecz powódki zadośćuczynienie w wysokości 80 tysięcy złotych.

Podsumowując, pozostawienie ciał obcych w organizmie pacjenta jest niedbalstwem lekarza przeprowadzającego operację, za które ponosi on odpowiedzialność. Pacjent może się starć w takim przypadku o zasądzenie na jego rzecz zadośćuczynienia m.in. za cierpienia fizyczne, psychiczne czy też życie w ciągłym stresie. Wyłączenie odpowiedzialności lekarza może wystąpić tylko wtedy, gdy udowodni on, że nie doszło do niedbalstwa, a pozostawienie ciał obcych było spowodowane nagłością operacji, stanem chorego, czy też tempem zabiegu wobec niebezpieczeństwa dla życia chorego.

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

3 odpowiedzi na „Czy pozostawienie po operacji ciał obcych w organiźmie pacjenta jest błędem medycznym?

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Wasza prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

  • Karol Z. pisze:

   Witam. Mam 20 lat urodziłem się z nowotworem nerki lewej – guzem Willmsa. Opracja została wykonana zaraz po moim urodzeniu. Od 3 lat bolał mnie kręgosłup, lekarze myśleli że to skolioza lecz tydzień temu po badaniu RTG kręgosłupa na stojąco okazało się, że to drobne metaliczne ciało o wymiarach 5x1mm w okolicach kręgu L3. Najprawdopodbniej lekarze zostawili we mnie kawałek igły w czasie operacji. Nigdy nie miałem żadnego wypadku ani niczego złamanego więc moje pytanie brzmi co mam dalej zrobić w tej sytuacji ? Pozdrawiam.

   • Mariusz Stelmaszczyk pisze:

    Witam, pozostawienie fragmentu narzędzia chirurgicznego w ciele pacjenta podczas operacji jest ewidentnym przykładem błędu medycznego. Uzasadnia to dochodzenie przez Pana od szpitala, w którym przeprowadzono Panu operację zapłaty:
    1. zadośćuczynienia za krzywdę (ból, cierpienie, strach o dalsze konsekwencje błędu)
    2. wyłożenia pieniędzy na koszty leczenia w przyszłości – gdyby okazało się, że najbardziej racjonalną decyzją jest operacja celem usunięcia fragmentu igły
    3. uznania, że szpital ponosi odpowiedzialność na przyszłość za dalsze, trudne dziś do przewidzenia konsekwencje zdrowotne pozostawienia kawałka igły.

    Problemem w Pana sprawie może być przedawnienie roszczeń. W dacie Pana urodzenia – w 1997r. obowiązywał przepis art.442 k.c., który przewidywał maksymalny 10-cioletni termin przedawnienia roszczenia z błędu medycznego, niezależny od małoletności pacjenta i daty dowiedzenia się o czynie niedozwolonym. Przepis ten został zastąpiony od 10.08.2007r. przepisem art.442 ze znaczkiem 1 k.c., który wprowadził bardzo poważne zmiany, miedzy innymi zlikwidował 10-cioletni termin przedawnienia roszczenia od czynu niedozwolonego przy szkodzie na osobie (jak w Pana przypadku) oraz wydłużył termin przedawnienia roszczenia małoletniego poszkodowanego do 2 lat po uzyskaniu pełnoletności. Wiem, że to zawiła materia, więc w skrócie wygląda to tak: jeśli operacja, o której Pan napisał miała miejsce po 10.08.1997r., wówczas Pana roszczenie jeszcze się nie przedawniło. Jeśli ta operacja odbyła się przed 10.08.1997r., to Pana roszczenie, choć słuszne, to jednak uległo przedawnieniu po 10 latach od dnia operacji. W takim przypadku, tj. pomimo przedawnienia roszczenia nadal może Pan pozwać szpital i wykazywać, że oddalenie pozwu tylko z powodu upływu terminu przedawnienia byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, ale zdaje się Pan wówczas na swobodną ocenę Sądu.

    mam pełną świadomość, że pomimo moich starań sprawa przedawnienia roszczenia nadal brzmi zawile. Dlatego proszę pamiętać, że w miesiącu marcu 2017r. moja Kancelaria w Krakowie i Warszawie udziela bezpłatnych porad – konsultacji prawnych w sprawach o błędy medyczne. Piszę o tym, gdyż o wiele łatwiej jest adwokatowi wytłumaczyć zawiłe kwestie procedury cywilnej podczas osobistego spotkania niż we wpisie na blogu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


8 − = sześć