Czy można cofnąć wniosek o ściganie lekarza za popełnienie przestępstwa nieumyślnego narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu z art. 160 § 3 k.k.?

W artykule Jak zawiadomić o popełnieniu przez lekarza przestępstwa nieumyślnego narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu z art. 160 § 3 k.k.? został opisany sposób złożenia wniosku o ściganie lekarza. Poniżej zostanie wyjaśniona kwestia czy złożony wniosek może zostać cofnięty.

Cofnięcie wniosku

 • Warunki cofnięcia wniosku

Z artykułu 12 § 3 Kodeksu Postępowania Karnego (dalej: KPK) wprost wynika, iż Wniosek może być cofnięty w postępowaniu przygotowawczym za zgodą prokuratora, a w postępowaniu sądowym za zgodą sądu – do rozpoczęcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej. Ponowne złożenie wniosku jest niedopuszczalne”.

Z powyższego jednoznacznie wynika, iż wniosek może zostać cofnięty, jednakże dla skuteczności cofnięcia muszą zostać spełnione łącznie dwa warunki, tj.:

 1. Nie może upłynąć maksymalny termin, do którego cofnięcie wniosku jest dopuszczalne

Zgodnie z art. 12 § 3 KPK wniosek o ściganie lekarza, który nieumyślnie ale bezpośrednio naraził pacjenta na utratę życia lub ciężki uszczerbek na zdrowiu może zostać cofnięty do chwili rozpoczęcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej. W tym miejscu należy wyraźnie podkreślić, iż termin ten nie podlega przywróceniu. W praktyce oznacza to, że jeżeli na pierwszej rozprawie głównej został odczytany akt oskarżenia nie można już cofnąć wniosku o ściganie lekarza, gdyż nie wywoła to żadnych skutków procesowych dla sprawy. Jeżeli natomiast akt oskarżenia nie zostanie odczytany na pierwszej rozprawie głównej, wniosek o ściganie może zostać cofnięty do momentu, kiedy akt oskarżenia zostanie odczytany.

 1. Uzyskanie zgody Prokuratora lub Sądu

W fazie postępowanie przygotowawczego wymagana będzie zgoda Prokuratora. Oznacza to, iż do momentu wniesienia do Sądu aktu oskarżenia lub złożenia wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego, zgodę na cofnięcie wniosku o ściganie lekarza, który naraził pacjenta na utratę życia lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wyraża Prokurator.

W fazie postępowania sądowego wymagana jest zgoda Sądu. Oznacza to, że po wniesieniu aktu oskarżenia lub wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego zgodę na cofnięcie wniosku wyraża Sąd, do którego Prokurator wniósł akt oskarżenia lub złożył wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

Zgoda wyrażana jest w formie postanowienia.

W tym miejscu należy się zastanowić, czy jeżeli Prokurator w postępowaniu przygotowawczym odmówi zgody na cofnięcie wniosku o ściganie lekarza, który nieumyślnie naraził życie lub zdrowie pacjenta, to Sąd do którego skierowano zaskarżenie jest związany decyzją Prokuratora.

Jednoznacznie należy odpowiedzieć, iż w takiej sytuacji Sąd nie jest związany brakiem zgody Prokuratora na cofnięcie wniosku o ściganie. Wynika to z tego, iż inicjatywa cofnięcia wniosku o ściganie w obu stadiach procesu ma charakter autonomiczny.

Co ważne postanowienie organu odmawiające zgody na cofnięcie wniosku o ściganie lekarza, który nieumyślnie naraził życie lub zdrowie pacjenta nie jest zaskarżalne, co oznacza, że nie może wnieść zażalenia.

 • Forma cofnięcia wniosku o ściganie

Wniosek o ściganie może zostać cofnięty ustnie lub pisemnie. Istotne jest, aby oświadczenie wyraźnie wskazywało na intencję osoby, która chce cofnąć wniosek o ściganie. Powinna ona również podać argumenty, które uzasadnią jej decyzję. Jeżeli cofnięcie wniosku o ściganie lekarza nastąpiło w formie ustnej, należy spisać protokół.

 • Skutki cofnięcia wniosku o ściganie

Jeżeli wniosek o ściganie został cofnięty skutecznie, tj. przy spełnieniu w/w przesłanek, to wszczęte postępowanie podlega umorzeniu zgodnie z art. 17 § 1 pkt 10 KPK („Nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy brak wymaganego zezwolenia na ściganie lub wniosku o ściganie pochodzącego od osoby uprawnionej, chyba że ustawa stanowi inaczej”).

Ponowne złożenie wniosku o ściganie jest niedopuszczalne (art. 12 § 3 KPK)

Podając na przykładzie: pokrzywdzony pacjent A.B. złożył w Prokuraturze Rejonowej w X wiosek o ściganie lekarza Y.Z., który nieumyślnie naraził go na utratę życia. Po rozmowie z lekarzem zmienił zdanie i za zgodą Prokuratora Prokuratury Rejonowej w X przed odczytaniem aktu oskarżenia cofnął wniosek o ściganie lekarza Y.Z. Następnie dowiedział się w programie radiowym, że w takich przypadkach, jaki wystąpił u niego pokrzywdzeni pacjenci wnoszą o ściganie lekarzy i lekarze ponoszą odpowiedzialność karną. Pacjent A.B. chciał postawić lekarza X.Z. przed Sądem. Udał się do Prokuratury, aby powtórnie złożyć wniosek o ściganie, lecz poinformowano go, iż poprzednim razem skutecznie cofnął wniosek o ściganie lekarza Y.Z. i z uwagi na to nie może złożyć przedmiotowego wniosku ponownie.

Podsumowując należy wskazać, iż możliwe jest cofnięcie wniosku o ściganie lekarza, który naraził pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, lecz muszą być spełnione łącznie odpowiednie warunki cofnięcia. Należy również podkreślić, iż skuteczne cofnięcie wniosku o ściganie skutkuje brakiem ponownej możliwości złożenia wniosku o ściganie tego samego lekarza za to samo nieumyślne narażenie na utratę życia lub zdrowia.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk oraz Aplikant Adwokacki Edyta Szewczyk

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. 22 629 00 36

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Czy można cofnąć wniosek o ściganie lekarza za popełnienie przestępstwa nieumyślnego narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu z art. 160 § 3 k.k.?

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Waszą prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


osiem × 4 =