Czy lekarz w każdym przypadku będzie odpowiadał za przestępstwo spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu?

Na wstępie warto przypomnieć treść przedmiotowego artykułu, tj. 156 KK:

§  1.Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci:

1) pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia,

2) innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§  2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§  3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Na pierwszy rzut oka, odpowiedź na powyższe pytanie nie nastręcza większych trudności, gdyż przepis mówi wprost, że kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci wskazanej w Kodeksie Karnym podlega karze. Dotyczy to zarówno osób działających umyślnie, jak również nieumyślnie.

Zatem można powiedzieć, iż podmiotem przestępstwa z art. 156 KK jest każdy, czyli każdy może je popełnić. Dotyczy to również lekarza, który swoim zachowaniem spowoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu.

Jednakże po dokładniejszym i całościowym przypatrzeniu się regulacjom Kodeksu Karnego, odpowiedź na postawione w temacie pytanie nie jest już aż tak oczywista.

W tymi miejscu należy wskazać, iż przestępstwo spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu jest przestępstwem materialnym, inaczej skutkowym. Oznacza to, iż pod uwagę jest brany skutek zachowania przestępnego, czyli jak w niniejszym przypadku spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a nie zachowanie, które może, ale nie musi spowodować ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Przestępstwo spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu może być popełnione przez:

 1. działanie

W tym przypadku przestępstwo może popełnić każdy, zatem także każdy lekarz, który poprzez swoje działanie spowoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu. Rzeczą wartą podkreślenia jest fakt, iż dotyczy to zarówno lekarza – gwaranta jaki i lekarza – niegwaranta.

Podając na przykładzie: Do lekarza okulisty zgłosiła się matka z 7 – letnią córką. Dziecko narzekało na to, iż słabo widzi, co potwierdziła również matka. Lekarz wykonał wszystkie właściwe badania po czym skierował dziewczynkę na zabieg. Okazało się, iż zabieg został przeprowadzony bez powodu, a wzrok dziecka w konsekwencji znacznie się pogorszył, aż w efekcie końcowym dziewczynka przestała widzieć. W takiej sytuacji lekarzowi może zostać postawiony zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu u pacjentki.

 1. zaniechanie

Przestępstwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu może zostać popełnione też przez zaniechanie lekarza, który nie wypełnił tym samym swoich obowiązków. W tym miejscu należy przypomnieć art. 2 KK, zgodnie z którym:Odpowiedzialności karnej za przestępstwo skutkowe popełnione przez zaniechanie podlega ten tylko, na kim ciążył prawny, szczególny obowiązek zapobiegnięcia skutkowi.”

Z powyższego wynika, iż odpowiedzialność karną za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez zaniechanie może ponieść tylko osoba, na której ciążył prawny, szczególny obowiązek zapobiegnięcia skutkowi w postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Osobą taką niewątpliwie jest lekarz, który dobrowolnie przyjął na siebie obowiązek niesienia pomocy potrzebującym. Niemniej jednak obowiązek taki ciąży na nim również z mocy prawa.

W tym miejscu należy wyraźnie zaznaczyć, iż przedmiotowego przestępstwa przez zaniechanie może dopuścić się tylko lekarz – gwarant, czyli ten który wykonuje obowiązki służbowe. Natomiast lekarz – niegwarant nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez zaniechanie, gdyż wtedy obowiązek niesienia pomocy, ma on w takim samym zakresie jak każdy inny człowiek.

Podsumowując należy wskazać, iż sprawcą przestępstwa spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu może być lekarz – lecz nie zawsze. Jednakże w zależności od tego czy będzie to przestępstwo z działania czy z zaniechania. W przypadku przestępstwa spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez działanie do odpowiedzialności karnej może zostać pociągnięty każdy, zatem zarówno lekarz gwarant, jak tez lekarz – niegwarant. W przypadku spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez zaniechanie, z uwagi na art. 2 KK, do odpowiedzialności karnej może zostać pociągnięty tylko lekarz – gwarant.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk oraz Aplikant Adwokacki Edyta Szewczyk

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. 22 629 00 36

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Czy lekarz w każdym przypadku będzie odpowiadał za przestępstwo spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu?

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Waszą prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


− 4 = dwa