Co powinien zawierać wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego do Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych?

Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego nie jest sformalizowanym pismem. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku praw Pacjenta precyzuje jedynie jakie niezbędne elementy powinny się znaleźć w takim wniosku, aby można było rozpocząć postępowanie przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.

W art. 67 d ust. 1 i 2 w/w ustawy znajdują się dane, które trzeba zawrzeć w każdym wniosku.

Można wyróżnić 3 grupy danych:

1. dane identyfikujące podmiot składający wniosek oraz szpital,

2. dane uprawdopodabniające zdarzenie medyczne,

3. załączniki do wniosku.

Ad 1

Składając wniosek trzeba prawidłowo oznaczyć pacjenta, którego dotyczy wniosek oraz szpital, przeciwko któremu formułujemy zarzuty. Nie ma natomiast obowiązku oznaczenia właściwego ubezpieczyciela, czyli tego, z którym szpital zawarł umowę ubezpieczenia od zdarzeń medycznych. To Komisja ustala go w trakcie postępowania.

We wniosku należy wskazać imię, nazwisko, PESEL, datę urodzenia pacjenta oraz dane dot. przedstawiciela ustawowego, jeżeli taki występuje. Przykładowo przedstawicielem ustawowym małoletniego dziecka są jego rodzice.

Bardzo ważne jest wskazanie właściwego adresu dla doręczeń w kraju, aby w ten sposób umożliwić sprawną komunikację między Komisją, a pacjentem.

W przypadku, gdy zdarzenie medyczne dotyczy śmierci pacjenta konieczne jest wskazanie wszystkich spadkobierców oraz informacja o tym, który ze spadkobierców reprezentuje pozostałych w postępowaniu przed Komisją.

We wniosku należy również oznaczyć szpital, w którym doszło do zdarzenia medycznego i wskazać jego adres.

Ad 2

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta we wniosku należy przedstawić uzasadnienie uprawdopodabniające zdarzenie, którego następstwem było zakażenie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia albo śmierć pacjenta. Należy również uzasadnić szkodę majątkową lub niemajątkową. We wniosku trzeba też wskazać propozycję wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia. Kwota ta nie może być wyższa niż 300 tysięcy złotych w przypadku śmierci i nie wyższa niż 100 tysięcy złotych w pozostałych przypadkach.

Kompletny wniosek powinien zawierać opis stanu faktycznego oraz zarzuty skierowane przeciwko szpitalowi, w którym doszło do postępowania niezgodnego ze sztuką lekarską.

Złożony wniosek jest przesyłany do szpitala i ubezpieczyciela, którzy mają 30 dni na ustosunkowanie się do niego. Jeżeli tego nie zrobią oznacza to, iż uznają zarzuty wskazane we wniosku i kwotę, jakiej żąda poszkodowany.

Ad 3

Do wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego trzeba dołączyć następujące dokumenty:

– dowody uprawdopodabniające okoliczności wskazane we wniosku, takie jak wyniki badań, karta informacyjna z leczenia szpitalnego, rachunki za leki itp.,

– potwierdzenie uiszczenia opłaty 200 zł od wniosku,

– postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, w przypadku , gdy wniosek składają spadkobiercy.

Podsumowując, mimo iż wniosek składany do wojewódzkiej komisji ds orzekania o zdarzeniach medycznych nie jest sformalizowany, warto zawrzeć w nim jak najwięcej szczegółów związanych z uprawdopodobnieniem zaistnienia zdarzenia medycznego, ponieważ im więcej szczegółów tym większa szansa na pozytywne dla Ciebie rozstrzygnięcie.

Z pewnością niska opłata w stałej wysokości 200 zł oraz krótki czas trwania postępowania, wynoszący maksymalnie 4 miesiące sprawiają, iż wystąpienie z wnioskiem do wojewódzkiej komisji ds orzekania o zdarzeniach medycznych jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla pacjenta. Zalety wystąpienia z w/w wnioskiem opisałam szerzej w artykule zatytułowanym ,,Wojewódzka Komisja Ds Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.”

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Co powinien zawierać wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego do Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych?

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Wasza prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


3 + = dziewięć