Co oznaczają pojęcia „naruszenie czynności narządu ciała” oraz „rozstrój zdrowia” użyte w art. 157 k.k.?

Na wstępie niniejszego artykułu pragnę wskazać, iż ustawodawca w art. 157 k.k. stypizował przestępstwo spowodowania umyślnego, a także nieumyślnego tzw. średniego i lekkiego uszczerbku na zdrowiu, które polegają zgodnie z powyższym artykułem na naruszeniu czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia.

Analizując niniejszą normę prawną, należy w pierwszej kolejności zaznaczyć, iż Kodeks karny nie zawiera definicji legalnych – ustawowego objaśnienia – przedmiotowych pojęć. W języku potocznym natomiast, sformułowania te wydają się być całkowicie jednoznaczne. Jednakże na gruncie prawa karnego materialnego nie są to tożsame wyrażenia. W związku z tym, nie sposób nie podjąć się próby ich wyjaśnienia.

 1. naruszenie czynności narządu ciała

Przedstawiciele doktryny wskazują, iż naruszenie czynności narządu ciała polega na takiej ingerencji w ludzki organizm, która powoduje uszkodzenie poszczególnego organu ciała, wskutek czego ów narząd nie jest w stanie normalnie funkcjonować. Przykładowo naruszeniem czynności narządu ciała będzie ingerencja lekarza u osoby X w okolice nerek, która była ingerencją nieusprawiedliwioną oraz zbędną, będąca przyczyną uszkodzenia nerki z otwarciem dróg moczowych.

 1. rozstrój zdrowia

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie – I Wydziału Cywilnego z dnia 25 września 2014 roku w sprawie o sygn. akt I ACa 243/14 rozstrój zdrowia polega na „(…) wywołaniu dysfunkcji organizmu człowieka poprzez doprowadzenie do zakłócenia funkcjonowania jego poszczególnych układów i systemów (np. układu nerwowego). Źródłem rozstroju zdrowia może być także wstrząs psychiczny doznany wskutek określonego zdarzenia”.

Mając powyższe na uwadze należy wskazać, iż rozstrój zdrowia jawi się jako zaburzenie chorobowe, które powstało w związku z doznanym urazem bądź innym czynnikiem powodującym szkody dla dobra prawnego człowieka, jakim jest jego zdrowie zarówno fizyczne, jak i psychiczne.

Przykładowo, rozstrojem zdrowia będą:

 • bezsenność,

 • wymioty;

 • podwyższona ciepłota ciała;

 • zaburzenia trawienia;

 • zaburzenia lękowo – depresyjne.

 1. stosunek naruszenia czynności narządu ciała do rozstroju zdrowia

Odnośnie kwestii porównawczej przedmiotowych pojęć należy wskazać, iż naruszenie czynności narządu ciała, które powstało przykładowo wskutek uderzenia, może, ale nie musi wiązać się z późniejszym rozstrojem zdrowia. W związku z tym, nie każde naruszenie czynności narządu ciała będzie nierozerwalnie wiązało się z rozstrojem zdrowia. Oznacza to, iż Sąd badający konkretną sprawę nie może zakładać, że naruszenie czynności narządu ciała występuje automatycznie z rozstrojem zdrowia, a wręcz przeciwnie w celu wnikliwej analizy określonego przypadku powinien precyzyjnie ustalić istnienie/nieistnienie powyższych dolegliwości.

Konkludując, pojęcia „naruszenie czynności narządu ciała” oraz „rozstrój zdrowia” nie są wyrażeniami tożsamymi. Naruszenie czynności narządu ciała polega na takiej ingerencji w ludzki organizm, która powoduje uszkodzenie poszczególnego organu ciała, wskutek czego ów narząd nie jest w stanie normalnie funkcjonować. Natomiast rozstrój zdrowia oznacza wywołanie dysfunkcji organizmu człowieka poprzez doprowadzenie do zakłócenia funkcjonowania jego poszczególnych układów i systemów. Jednakże, podkreślenia wymaga fakt, iż przedmiotowe dolegliwości mogą występować obok siebie, gdyż naruszenie czynności narządu ciała może powodować późniejszy rozstrój zdrowia.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Edyta Gorczyńska

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. 22 629 00 36

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Co oznaczają pojęcia „naruszenie czynności narządu ciała” oraz „rozstrój zdrowia” użyte w art. 157 k.k.?

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Waszą prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


× 2 = sześć