Co oznacza pojęcie tzw. średniego uszczerbku na zdrowiu przy przestępstwie z art. 157 § 1 k.k.?

Artykuł 157 § 1 k.k. stanowi, że kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż określony w art. 156 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

W związku z powyższym, należy stwierdzić, iż przestępstwo spowodowania tzw. średniego uszczerbku na zdrowiu polega na naruszeniu czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia inny niż tzw. ciężki uszczerbek na zdrowiu u osoby pokrzywdzonej jego popełnieniem na okres przekraczający 7 dni.

Przedstawiciele doktryny wskazują, iż powyższa norma prawna obejmuje swym zakresem szeroki katalog skutków zdrowotnych.

Z jednej strony, tzw. średni uszczerbek na zdrowiu może znajdować się minimalnie poniżej progu tzw. ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, który został określony w art. 156 k.k., zgodnie z którym ciężki uszczerbek na zdrowiu polega na:

 • pozbawieniu człowieka wzroku,

 • pozbawieniu człowieka słuchu,

 • pozbawieniu człowieka mowy,

 • pozbawieniu człowieka zdolności płodzenia,

 • innym ciężkim kalectwie,

 • ciężkiej chorobie nieuleczalnej lub długotrwałej,

 • chorobie realnie zagrażającej życiu,

 • trwałej chorobie psychicznej,

 • całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie,

 • trwałym, istotnym zeszpeceniu lub zniekształceniu ciała.

Z drugiej strony, tzw. średnim uszczerbkiem na zdrowiu będzie naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia na okres nawet nieznacznie przekraczający 7 dni.

Mając powyższe na uwadze, należy zastanowić się co w praktyce oznacza przedmiotowe pojęcie.

Zgodnie z orzecznictwem polskich sądów powszechnych tzw. średni uszczerbek na zdrowiu może polegać na:

 • złamaniu kończyn górnych;

 • złamaniu kończyn dolnych;

 • złamaniu kości nosa z przemieszczeniem odłamów;

 • złamaniu żuchwy;

 • złamaniu żeber;

 • stłuczeniu okolic dużych stawów;

 • wstrząśnieniu mózgu z dłuższą utratą przytomności;

 • głębokich ranach z powikłaniami gojenia;

 • utracie zębów pełnowartościowych (całkowicie zdrowych).

Jednakże, należy wskazać, iż aby dokonać poprawnej kwalifikacji popełnionego przez sprawcę czynu zabronionego, konieczne jest poddanie się przez pokrzywdzonego specjalistycznemu badaniu lekarskiemu, na podstawie którego lekarz wydaje zaświadczenie, tzw. obdukcję. Niniejsze zaświadczenie może zostać wydane na skutek:

 • zwrócenia się do lekarza osoby pokrzywdzonej;

 • dyspozycji organów postępowania karnego podjętej na podstawie art. 193 § 1 k.p.k., zgodnie z którą „jeżeli stwierdzenie okoliczności mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy wymaga wiadomości specjalnych, zasięga się opinii biegłego albo biegłych”, w tej sytuacji opinię sporządzają biegli z zakresu medycyny sądowej, którzy są wpisani na listę biegłych prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego.

Co powinna zawierać w/w opinia?

W myśl art. 200 § 2 k.p.k., niniejsza opinia powinna zawierać:

1) imię, nazwisko, stopień i tytuł naukowy, specjalność i stanowisko zawodowe biegłego z zakresu medycyny sądowej,

2) imiona i nazwiska oraz pozostałe dane innych osób, które uczestniczyły w przeprowadzeniu ekspertyzy, ze wskazaniem czynności dokonanych przez każdą z nich,

3) w wypadku opinii instytucji – także pełną nazwę i siedzibę instytucji,

4) czas przeprowadzonych badań oraz datę wydania opinii,

5) sprawozdanie z przeprowadzonych czynności i spostrzeżeń oraz oparte na nich wnioski,

6) podpisy wszystkich biegłych, którzy uczestniczyli w wydaniu opinii.

Podsumowując, należy podkreślić, iż przestępstwo spowodowania tzw. średniego uszczerbku na zdrowiu polega na naruszeniu czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia inny niż tzw. ciężki uszczerbek na zdrowiu u osoby pokrzywdzonej jego popełnieniem na okres przekraczający 7 dni. W celu dokonania rozróżnienia pomiędzy tzw. ciężkim, średnim a lekkim uszczerbkiem na zdrowiu niezbędne jest wydanie przez uprawniony do tego podmiot leczniczy zaświadczenia lekarskiego, tzw. obdukcji na skutek zgłoszenia się pokrzywdzonego bądź dyspozycji organu postępowania karnego.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Edyta Gorczyńska

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. 22 629 00 36

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

3 odpowiedzi na „Co oznacza pojęcie tzw. średniego uszczerbku na zdrowiu przy przestępstwie z art. 157 § 1 k.k.?

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Waszą prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

 2. Elwira pisze:

  Witam,
  w artykule opisał Pan jako przykład średniego uszczerbku stłuczenie dużych stawów, a co ze skręceniem nadgarstka prawej ręki u osoby praworęcznej? Ja doznałam takiego urazu w wyniku zdarzenia drogowego i biegły wypowiedział się, że jest to obrażenie poniżej dni 7 choć ja przez 11 dni miałam rękę w gipsie, a obecnie od miesiąca noszę ortezę i odczuwam dolegliwości związane z tym urazem. Czy powinnam odwołać się od tej opinii czy jest szansa, ze biegły wydał ją błędnie?

  • Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam pani Elwiro, w mojej ocenie naruszenie czynności narządu pani ciała – nadgarstka trwało co najmniej tyle, ile czasu miała Pani rękę w gipsie. W kwalifikacji prawnej lekkiego i średniego uszczerbku na zdrowiu chodzi właśnie o okres czasu, w którym naruszony narząd ciała nie funkcjonuje lub w którym jego funkcjonowanie jest zaburzone. Utrzymywanie nadgarstka w gipsie przez okres 11 dni oznacza zakłócenie jego funkcjonowania przez co najmniej 11 dni.

   Powinna Pani zatem złożyć wniosek o uzupełniającą opinię biegłego z zakresu medycyny sądowej, a wcześniej przejrzeć akta celem sprawdzenia, czy biegły opierał się na pełnej dokumentacji medycznej z Pani leczenia. Bardzo często się zdarza, że Policja pośpiesznie przesyła biegłemu do opinii niepełną dokumentację medyczną, która nie obrazuje w pełni zakresu doznanych przez pokrzywdzonego obrażeń ciała. W razie ustalenia, że dokumentacja medyczna w aktach sprawy jest niekompletna powinna Pani w piśmie – wniosku o uzupełniającą opinię biegłego wnieść jednocześnie o dołączenie pełnej dokumentacji lub tą dokumentację zdobyć na własna rękę i dołączyć do wniosku o uzupełniającą opinię biegłego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


sześć × 7 =