Błąd techniczny jako podstawa odpowiedzialności karnej lekarza

Na wstępie niniejszego artykułu należy odnieść się do tego czym jest błąd lekarski.

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z 1952r. (I K 254/52/III) „błąd lekarski jest to błędne z punktu widzenia naukowego rozpoznanie i leczenie, będące wynikiem braku wiadomości wymaganych od każdego lekarza lub braku należytej staranności, przy zachowaniu której nie nastąpiłyby skutki ujemne dla zdrowia lub życia chorego. Miernikiem zgodności postępowania lekarza ze stanem nauki powinny być aktualne wymagania wiedzy lekarskiej, możliwe do zastosowania w dostępnych lekarzowi warunkach”.

Należy zaznaczyć, że powyższa definicja pozostała aktualna do dnia dzisiejszego. Lekarz popełnia błąd w sztuce, jeżeli zachowa się niezgodnie z obowiązującymi zasadami postępowania medycznego, pomimo obiektywnej możliwości przewidzenia tego, że swym nieostrożnym zachowaniem może doprowadzić do wystąpienia ujemnego skutku dla życia i zdrowia pacjenta.

Rodzaje błędów lekarskich

Wyróżnia się następujące rodzaje błędów lekarskich:

 • błąd diagnostyczny;

 • błąd terapeutyczny;

 • błąd techniczny;

 • błąd organizacyjny.

Błąd techniczny

Błąd techniczny zazwyczaj określany jest jako zaniedbanie ze strony lekarza, a także jako niewłaściwe realizowanie wcześniej podjętych decyzji. Dla przykładu można wskazać, że tego rodzaju błędem jest pozostawienie ciał obcych w polu operacyjnym, czy też pomylenie tożsamości pacjentów, bądź kończyny zakwalifikowanej do operacji.

Błąd techniczny występuje najczęściej podczas złożonych zabiegów, w czasie których używa się różnego rodzaju, wysoce skomplikowanego sprzętu specjalistycznego. W związku z tym najczęściej błąd ten zachodzi w trakcie wykonywania zabiegów chirurgicznych. W praktyce bardzo często dochodzi do błędu technicznego podczas wykonywania badań laboratoryjnych, w postaci:

 • nieprawidłowego oznaczenia;

 • zamiany krwi;

 • złego oznaczenia lekarstw.

Także zaniechanie ze strony lekarza w postaci nie podjęcia we właściwy sposób czynności poprzedzających samą operację, a koniecznych do odpowiedniego przygotowania, mając na uwadze przeprowadzenie planowanego zabiegu, traktować należy jako błąd techniczny.

Taki błąd może polegać na niedokonaniu niezbędnych szczepień, czy też na nieustaleniu zgodności grupy krwi.

Należyta staranność

Należy zaznaczyć, że lekarz jest zobowiązany do dochowania należytej staranności, w każdej podejmowanej przez siebie czynności. Czynności lecznicze powinny być wykonywane należycie, a lekarz powinien podejmować działania opierając się na zdobytej wiedzy, doświadczeniu oraz mając na uwadze zasady obowiązujące w sztuce lekarskiej. Niezastosowanie się przez lekarza do panujących zasad wiedzy i sztuki lekarskiej skutkuje bezprawnością zachowania lekarza.

Podsumowując należy przypomnieć, że o tym czy lekarz poniesie odpowiedzialność karną za podjęte przez siebie działania bądź zaniechania decydować będzie to, czy zostały spełnione łącznie przesłanki tj. wystąpi błąd; ujemny skutek; zostanie ustalony związek przyczynowy pomiędzy zachowaniem lekarza a negatywnym skutkiem dla życia, bądź zdrowia pacjenta; wystąpi wina. Podkreślić należy, że przesłanki te muszą być spełnione łącznie. Każda z wymienionym przesłanek została opisana w poprzednich artykułach zamieszczonych na blogu.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk oraz Anita Janiszkiewicz

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. 22 629 00 36

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Błąd techniczny jako podstawa odpowiedzialności karnej lekarza

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Waszą prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


8 × dziewięć =